HYVÄÄ TYÖTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av hyvää työtä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2443, Tid: 0.1796

Exempel på att använda Hyvää Työtä i en mening och deras översättningar

Arvoisa puhemies, arvoisa euroopan keskuspankin puheenjohtaja, hyvää työtä!
Herr talman, ärade ordförande i europeiska centralbanken! bra jobbat!
Hyvää työtä pojat!
Bra jobbat killar!!
Se teki erittäin hyvää työtä.
De har gjort ett mycket bra jobb.
Tätä hyvää työtä voidaan kuitenkin heikentää.
Men ett sådant bra arbete kan undergrävas.

Hyvää työtä, rhoda.
Bra jobbat, rhoda.
Ranskassa on riippumattomien sääntelyviranomaisten järjestelmä, joka tekee erittäin hyvää työtä.
I frankrike finns det ett system av oberoende tillsynsmyndigheter som gör ett mycket bra jobb.
Mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä.
Jag tycker att hon har gjort ett mycket bra jobb.
Mielestäni oikeusasiamies tekee varsin hyvää työtä.
Jag anser att ombudsmannen gör ett mycket bra arbete.
Danny, olet huikea. hyvää työtä.
Danny, vad iskall du är, bra jobbat.
Hyvää työtä, kersantti.
Snyggt jobbat, sergeant.
Hyvää työtä, hra kravitz.
Bra jobbat, mr kravitz.
Ainoa ongelma on se, että esittelijä on saattanut tehdä liiankin hyvää työtä.
Det enda problemet är att föredraganden kan ha gjort ett alltför bra jobb.
He ovat tehneet todella hyvää työtä.
De har gjort ett verkligt bra arbete.
Hyvää työtä, malone.
Snyggt jobbat, malone.
Juuri noin. hyvää työtä.
Såja, bra gjort!
Hyvää työtä, stamp.
Bra jobbat, stamp.
Hyvää työtä, itkupilli.
Snyggt jobbat, bölunge.
Hän on tehnyt todella hyvää työtä varsin lyhyessä ajassa.
Han har gjort ett mycket bra arbete på kort tid.
Hyvää työtä.
Hyvää työtä, tohtori bashir.
Bra gjort, dr bashir.
Hyvää työtä herra bowden.
Bra gjort, mr bowden.
Hyvää työtä, etsivä.
Snyggt jobbat, inspektören.
Jatkakaa hyvää työtä!
Fortsätt det goda arbetet.
Mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä.
Jag tycker att hon har gjort ett mycket bra arbete.
Hyvää työtä, kitt.
Bra jobbat, kitt.
Hyvää työtä, bill.
Bra jobbat, bill.
Hyvää työtä, parrish.
Snyggt jobbat, parrish.
Hyvää työtä, hornblower.
Bra gjort, mr hornblower.
Hän on tehnyt erittäin perusteellista ja hyvää työtä.
Han har gjort ett grundligt och utmärkt arbete.
Jatkakaa tätä hyvää työtä ja painostakaa islannin viranomaisia entistä enemmän.
Fortsätt med det goda arbetet och driv på de isländska myndigheterna ännu mer.

Resultat: 2443, Tid: 0.1796

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Hyvää työtä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer