HYVIN PIENI PÅ SVENSKA

Översättning av hyvin pieni i Svenska

S Synonymer

Resultat: 301, Tid: 0.0945

Exempel på att använda Hyvin Pieni i en mening och deras översättningar

Tämä studio on hyvin pieni, mutta sijaitsee täydellinen ja kaunis alue.
Denna studio är mycket liten, men ligger i en perfekt och vacker yta.
Siihen verrattuna forest focus -ohjelman talousarvio on hyvin pieni.
I en jämförelse förefaller budgeten för forest focus vara väldigt liten.
Suihku oli hyvin pieni ja rajoitettu ja seinät tuntuivat olevan hyvin ohut.
Duschen var mycket liten och begränsad och väggar tycktes vara mycket tunn.
Huoneisto oli hyvin pieni, mutta toimiva ja puhdas.
Lägenheten var mycket liten, men funktionella och ren.

Joku pitempi kuin 1,80 tulisi olla tietoisia ceilingin suihku on hyvin pieni kuitenkin.
Någon längre än 1.80 bör vara medvetna om den ceilingin duschen är mycket låg dock.
Mahdollisuus on hyvin pieni.
Chansen är väldigt liten.
Kylpyhuone huoneisto 6 oli jotain hyvin pieni, mutta OK 2 päivää.
Badrummet i lägenhet 6 var något mycket litet, men OK i 2 dagar.
Majoitus oli ok, kylpyhuone oli hyvin pieni ja todella tiukka.
Boende var ok, badrummet var mycket liten och riktigt tight.
Paikallisen käytön jälkeen systeeminen altistuminen retapamuliinille ehjän ihon kautta oli hyvin pieni.
Den systemiska exponeringen efter topikal applicering av retapamulin genom intakt hud var mycket låg.
Ja tilastollisesti- paranemismahdollisuus on hyvin pieni.
Statistiskt sett är chansen att hon tillfrisknar väldigt liten.
Kaksi hyvin pieni kritiikin meille olivat puuttuvat liesi ja melko pieni suihku.
Två mycket små punkter av kritik för oss var den saknade spis och ganska små douche.
Voisimme varmistaa riskin olevan hyvin pieni.
Vi kunde se till att risken var väldigt liten.
Olemme hyvin pieni hostelli ja meillä ei ole muita työntekijöitä.
Vi är mycket litet vandrarhem och vi inte har några andra anställda.
Se oli hyvin pieni.
Den var mycket liten.
Kylpyhuone oli hyvin pieni ja ilman ikkunoita.
Badrummet var mycket små och utan fönster.
Taiwanista eu:hun pyrkivien laittomien maahanmuuttajien määrä on hyvin pieni.
Antalet irreguljära invandrare från taiwan till EU är mycket lågt.
Veltto peniksesi on hyvin pieni.
Din penis är väldigt liten.
Injisoitava määrä voi olla hyvin pieni.
Injektionsvolymen kan vara mycket liten.
Jos lapsi on hyvin pieni, tapaamiset voivat olla päivätapaamisia.
Om barnet är mycket litet kan umgänget ordnas bara över dagen.
Perheenyhdistämisellä on hyvin pieni vaikutus väestörakenteeseen.
Anhöriginvandring leder till mycket små effekter på den demografiska strukturen.
Kylpyhuone on hyvin pieni.
Badrummet är mycket liten.
Maailmamme on hyvin pieni.
Vår värld är väldigt liten.
Olemme hyvin pieni hostelli ja meillä ei ole mitään muuta työntekijää.
Vi är mycket litet vandrarhem och vi inte har några andra medarbetare.
Mukava ja puhdas asunto, mutta hyvin pieni.
Trevlig och ren lägenhet, men mycket små.
Ei, se oli hyvin pieni.
Nej, mycket litet är jag rädd.
Helinä-keiju on hyvin pieni.
Tingeling är väldigt liten.
Tuomituksi tulemisen vaara on myös hyvin pieni.
Risken att bli dömd är också mycket liten.
Räjähdys oli hyvin pieni.
Bomben var väldigt liten.
Luulen, että itsesensuurin vaara on hyvin pieni.
Jag tror att risken för självcensur är mycket liten.
Hotelli on puhdas ja kirkas, ja huone oli sama, joskin hyvin pieni.
Hotellet är rent och ljust och rummet var densamma, även mycket små.

Resultat: 301, Tid: 0.0945

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Hyvin pieni" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer