HYVIN VAIKEAA PÅ SVENSKA

Översättning av hyvin vaikeaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 252, Tid: 0.0926

Exempel på att använda Hyvin Vaikeaa i en mening och deras översättningar

Se olisi hyvin vaikeaa, terho sanoi.
Det skulle vara mycket svårt, svarar terho.
On hyvin vaikeaa toimia ilman kansallisen lentoyhtiön aer lingusin kaltaista lentoyhtiötä.
Det är väldigt svårt att fungera utan ett flygbolag såsom det nationella flygbolaget, aer lingus.
On hyvin vaikeaa painostaa vastustajaa tällä tavoin.
Det är mycket svårt att sätta press på oppositionen på det här sättet.
Hänellä on hyvin vaikeaa.
Hon har det väldigt jobbigt just nu.

Ymmärrän, että neuvostossa oli hyvin vaikeaa päästä sopimukseen.
Jag förstår att det var mycket svårt att få till stånd en överenskommelse i rådet.
Tästä syystä voi olla hyvin vaikeaa ottaa kantaa tieteellisten todisteiden pätevyyteen.
Det är därför ibland väldigt svårt att ta ställning till vetenskapliga bevis.
Pysäköinti on hyvin vaikeaa.
Det är mycket svårt att parkera.
Haluan vain sanoa, että tämä on hyvin vaikeaa.
Det är anmärkningsvärt att det ska vara så svårt.
Minulla oli hyvin vaikeaa.
Jag hade det väldigt jobbigt.
Sen vuoksi- marcuksen olisi ollut hyvin vaikeaa enää sivuuttaa poikaansa.
Med det i beaktning hade det varit väldigt svårt för marcus att förbise sin son.
Se on varmasti sinulle hyvin vaikeaa.
Det är säkert väldigt jobbigt.
Ensinnäkin syvänmeren kalalajeja on hyvin vaikeaa määritellä.
Först och främst är det oerhört svårt att utforma och tillhandahålla en definition på djuphavsfisk.
Ja minun on hyvin vaikeaa tehdä kaikkea yhdessä otoksessa.
Och det är väldigt svårt för mig att göra allt i en tagning.
Tämä on vaikeaa, hyvin vaikeaa.
Men det är svårt, så svårt.
On hyvin vaikeaa pitää koossa valtavan suurta valtiota.
Det är mycket svårt att hålla ihop det här jättelika riket.
On hyvin vaikeaa selostaa kaikkea juuri nyt.
Det är väldigt svårt att förklara allting precis nu.
Oli hyvin vaikeaa saada asian kiireellisyys menemään perille.
Det var oerhört svårt att få dem att inse allvaret i situationen.
Sopeutuminen on hyvin vaikeaa ihmisille, jotka elävät toiminnan lopettamisen vaikutusalueilla.
Det blir en fråga om mycket svår omställning för de människor som bor i de berörda regionerna.
Maalausta on hyvin vaikeaa selittää.
Det är mycket svårt att förklara en målning.
Häntä on hyvin vaikeaa jäljittää,- hänen aikeensa mahdotonta ennakoida.
Han är mycket svår att spåra hans handlingar är omöjliga att förutse.
Se tekee niiden valvonnasta hyvin vaikeaa.
Detta gör dem mycket svåra att kontrollera.
Pahempaako kuin hyvin vaikeaa?
Värre än mycket svårt?
Ei, sieltä olisi hyvin vaikeaa palata takaisin... koskaan.
Nej... det vore väldigt svårt att återvända hit...nånsin.
Haluaisin viitata olosuhteisiin, jotka tekevät opettajien työstä hyvin vaikeaa eri jäsenvaltioissa.
Jag vill peka på vissa omständigheter som gör det mycket svårt för lärare i olika medlemsstater.
Aloite osoittautui hyödylliseksi osaksi tätä hyvin vaikeaa prosessia.
Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
Se on hyvin, hyvin vaikeaa.
Det är en mycket, mycket svår fråga.
Heitä on hyvin vaikeaa tappaa.
De är väldigt svåra att döda.
Se oli hyvin vaikeaa.
Det var väldigt svårt.
Hyvin vaikeaa löytää sellaista.
Väldigt svåra att få tag på.
Olen samaa mieltä siitä, että se on hyvin vaikeaa.
Jag instämmer i att detta är mycket svårt.

Resultat: 252, Tid: 0.0926

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer