IHMINEN PÅ SVENSKA

Översättning av ihminen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6809, Tid: 0.2086

Exempel på att använda Ihminen i en mening och deras översättningar

Ihminen ei ole saari.
Ingen människa är en ö.
Tallennalistalle11 ihminen on lisännyt tämän majoituspaikan omalle listalleen.
Spara på en lista11 person har lagt till det här boendet på sin önskelista.
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen.
Och varje människa är unik.
Hän on ihminen. ja paljon muutakin.
Hon är mänsklig, och så mycket mer.

Jack on ihana ihminen ja aina käytettävissä, kun apua tarvitaan.
Jack är en underbar person och alltid tillgänglig när hjälp behövs.
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen.
Varje människa är unik.
Minä olen ihminen.
Jag är mänsklig.
Olen täysin introvertti ihminen.
Det tär på en introvert människa.
Kun ihminen valehtelee, hän menettää kunniansa.
När en man ljuger, förlorar han sin värdighet.
Hän on hyvin mukava ihminen, aina valmis auttamaan.
Han är en mycket trevlig person, alltid redo att hjälpa.
On loputtomasti tapoja murtaa ihminen, ja minulla on loputtomasti aikaa.
Det finns oändliga sätt att knäcka folk och jag har oändligt med tid.
Liikuntavammainen ihminen ei pysty liikkumaan itsenäisesti tai ilman apuvälineitä.
En rörelsehandikappad person kan inte röra sig självständigt eller utan hjälpmedel.
Hän oli hieno ihminen.
Han var en fin människa.
Oletko sinä ihminen?
Är du en man?
Hän ei taida olla ihminen.
Jag tror inte han är mänsklig.
Koska en ole ihminen.
För att jag inte är mänsklig.
Onko tuo ihminen?
Är det en man?
Alkukantainen ihminen uskoi, että nimiin oli suhtauduttava kunnioittavasti- eritoten jumalien nimiin.
Den primitiva människan trodde att namn måste behandlas med respekt, i synnerhet gudarnas namn.
Uskon, että ihminen voi muuttua.
Jag tror att folk kan bättra sig.
Isabelle on erittäin ystävällinen ja avoin ihminen, too!
Isabelle är en mycket snäll och öppen person, också!
Hän on todellinen ihminen.
Han var en genuin människa.
Valkohäntäpeura ja ihminen.
Sidensvansen och människan.
Maailman vanhin ihminen kuoli.
Världens äldsta person avliden.
Hän ei ole edes ihminen.
Han är inte ens mänsklig.
Mä olen huono ihminen.
Jag är en dålig människa.
Mahtavin työ, jonka ihminen voi tehdä.
Det ädlaste arbetet en man kan göra.
Se on yleinen vaiva, kun ihminen menettää raajan.
Det är vanligt när folk förlorar en arm eller ett ben.
Pieni ihminen suuressa maailmassa.
Små människor i en stor värld.
Siitä huolimatta yritän olla hyvä ihminen.
Men jag försöker vara en positiv människa.
JOKAINEN ihminen on SYNTINEN!
Alla människor är syndare.

Resultat: 6809, Tid: 0.2086

"Ihminen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer