IHMISEN PÅ SVENSKA

Översättning av ihmisen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4910, Tid: 0.1779

Exempel på att använda Ihmisen i en mening och deras översättningar

Koira, ihmisen paras ystävä.
Title människans sämsta vän.
Koira, ihmisen paras ystävä.
Hund- människans bästa vän!
Kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa muutoksia ympäristössä.
All mänsklig verksamhet leder till förändringar i miljön.
Elämä on ihmisen parasta aikaa.
Livet är människans bästa tid.

Liuos sisältää erityisiä valkuaisaineita, jotka on eristetty ihmisen plasmasta.
Lösningen innehåller speciella proteiner, som isolerats från mänsklig blodplasma.
Hän heitti ulos ainoan ihmisen joka yhä seisoi hänen rinnallaan.
Han slängde ut den enda person som fortfarande stod vid hans sida.
Kokoomukselle tärkeää on ihmisen vapaus ja vastuu omassa toiminnassaan.
Viktigt för samlingspartiet är människans frihet och ansvar för sin egen verksamhet.
Miksi ihmisen pitää syntyä näin pieniin oloihin?
Varför måste man födas till så här små förhållanden?
Kirjallinen.-( ET) ilmasto muuttuu, ja se johtuu ihmisen toiminnasta.
Skriftlig.-( ET) klimatet ändras och det beror på mänsklig verksamh.
Me tarvitsemme käsityöläisen, kätevän ihmisen, pikemminkin kuin valtiomiehen.
Vi behöver en hantverkare, en händig person, snarare än en statsman.
Antotapa ihmisen normaali immunoglobuliini annetaan infuusiona laskimoon.
Administreringssätt humant, normalt immunglobulin skall infunderas intravenöst.
Koira, ihmisen paras ystävä.
Hunden- människans bäste vän.
Viattoman ihmisen.
En oskyldig person.
Vastustan itse asiassa ihmisen kloonausta.
Jag är faktiskt emot mänsklig kloning.
Amerikkalaiset lähettivät ensimmäisen ihmisen kuuhun, mutta neuvostoliitto lähetti ensimmäisen kameran.
Amerika först att sända man till månen. men USSR först att sända kamera.
Makasin eilen väärän ihmisen kanssa.
Jag hade sex igår, med fel person.
Kauna saa ihmisen tekemään hulluja asioita.
Agg kan få folk att göra galna saker.
Mikä saa ihmisen vuotamaan verta tuolla tavalla?
Hur kan man förblöda så här?
Ihmisen pahuudella ei ole mitään rajaa.
Mänsklig ondska har inga begränsningar.
Hevosen kollageeni ihmisen albumiini riboflaviini( E_101) natriumkloridi natriumsitraatti L- arginiini- hydrokloridi.
Hästkollagen humant albumin riboflavin( e 101) natriumklorid natriumcitrat L- argininhydroklorid.
Koira, ihmisen paras ystävä.
Hundpartiet-hunden, människans bästa vän.
Privigen 100 mg/ ml infuusioneste, liuos ihmisen normaali immunoglobuliini ivig.
Privigen 100mg/ ml infusionsvätska, lösning humant, normalt immunglobulin ivig.
Tarvitsemmeko siis kuolevan ihmisen?
Så vi behöver en döende person?
Toiset tutkijat toteavat ihmisen kyvyn ennakoida pitkän ajanjakson ilmastonmuutoksia hyvin rajallisiksi.
Andra forskare förklarar att människans förmåga att förutsäga långsiktiga klimatförändringar är mycket begränsad.
Saan ihmisen ihon tirisemään.
Jag får huden på folk att fräsa.
Ne johtuvat usein ilmastonmuutoksista ja ihmisen toiminnasta.
De orsakas ofta av klimatförändringar och mänsklig aktivitet.
Jokaisen ihmisen hyvinvoinnin ja hänen oikeutensa elää rauhan oloissa on oltava tärkeintä.
Varje individs välbefinnande och rätt till liv och fred måste segra.
Siten ihmisen sielu ostetaan.
Det är så man köper en människosjäl.
Lakkasin vertaamasta kaikkia sinuun- ja sitten tapasin aika upean ihmisen.
Jag slutade jämföra alla med dig och sen träffade jag en fantastisk person.
Nautitko nähdessäsi ihmisen kärsivän?
Gillar du att se folk lida?

Resultat: 4910, Tid: 0.1779

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer