ILOINEN PÅ SVENSKA

Översättning av iloinen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4398, Tid: 0.2808

Exempel på att använda Iloinen i en mening och deras översättningar

Olen niin iloinen, että sain itseni, suomen ja monstersit finaaliin.
Jag är så glad att jag tog mig själv, finland och monsters till final.
Olen iloinen, että kannatatte ehdotusta.
Jag är glad att ni stöder förslaget.
Miten iloinen olenkaan!
Vad lycklig jag blir!
Olen iloinen ja ylpeä.
Jag är nöjd och stolt!

Olen iloinen, että parlamentti kannattaa tällaista lähestymistapaa.
Jag är glad att parlamentet stöder det här handlingssättet.
Ole iloinen, siskoni.
Var lycklig, min syster.
Olen iloinen myös siitä, että tsetsenia on mainittu.
Jag är också glad för att tjetjenien tas upp.
Olen iloinen, että sain kuulla.
Jag är lycklig att jag fått höra.
Olen hyvin iloinen siitä, että totuus ja vapaus voittavat aina lopuksi.
Det gläder mig mycket att sanning och frihet alltid segrar till slut.
Arvoisa puhemies, olen hyvin iloinen siitä, mitä kollega bertens sanoi.
Fru ordförande! jag är mycket nöjd med vad min kollega bertens sade.
Olen hyvin, hyvin iloinen.
Väldigt, väldigt nöjd!
Olen niin iloinen kuin voin olla.
Jag är så lycklig jag kan bli.
Olen iloinen, että kokouksessa puhuttiin terrorismin ja huumeiden torjunnasta.
Jag välkomnar att man har talat om kampen mot terrorismen och mot droger.
Olen iloinen kuullessani, että hän on yhä elossa ja terveenä.
Jag är glad att höra att han lever och har hälsan.
Olen kuitenkin iloinen siitä, että häntä edustaa ystäväni zsolt németh.
Det gläder mig dock att hon företräds av min vän zsolt németh.
Olen todella iloinen, että parlamentti hylkäsi tämän direktiivin.
Det gläder mig verkligen att parlamentet förkastade det direktivet.
Olen valtavan iloinen ja ylpeä saavutuksesta.
Jag är väldigt stolt och nöjd över min bedrift.
Olet iloinen siitä, että morgan on pomosi.
Du är lycklig med att morgan är din chef.
Olen iloinen ja ylpeä.
Jag är glad och hedrad.
Olen tämän vuoksi iloinen sokerialan markkinajärjestelyjä koskevasta lopullisesta ratkaisusta.
Jag välkomnar därför ett slutgiltigt beslut om organisationen av marknaden för socker.
Olen iloinen puolestasi.
Jag är jätteglad för din skull.
Tämä ei ole iloinen vaan hermostunut hymy.
Det är inget glatt leende, utan ett nervöst.
Aivan mahtavaa! iloinen.
Underbart! är så lycklig!!
Jäsen bonde oli ainoa, joka totesi olevansa erittäin iloinen.
Jens-peter bonde var den ende som sade att han var väldigt nöjd.
Olen samaa mieltä esittelijän tekemästä erinomaisesta työstä ja iloinen bilbaon viraston pyrkimyksistä.
Jag håller med om att föredraganden gjort ett utmärkt arbete, och jag välkomnar arbetsmiljöbyråns insatser.
Mukava ja iloinen henkilökunta.
Trevlig och glad personal!
Olen iloinen, että tapasin sinut.
Jag är jätteglad att vi träffades.
Olen myös iloinen siitä, että g20-kokouksessa hylättiin protektionismi.
Det gläder mig också att G20 avvisade projektionismen.
Olen iloinen sitoumuksestanne toimiin sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon aloilla.
Jag välkomnar ert engagemang när det gäller att vidta åtgärder för sociala tjänster och åtgärder på hälsoområdet.
Olen myös iloinen siitä, että georgia on selvinnyt nopeasti talouskriisistä.
Det är också glädjande att georgien snabbt har kommit över den ekonomiska krisen.

Resultat: 4398, Tid: 0.2808

"Iloinen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer