IMPROVISOIDA PÅ SVENSKA

Översättning av improvisoida i Svenska

S Synonymer

Resultat: 59, Tid: 0.104

Exempel på att använda Improvisoida i en mening och deras översättningar

Täytyy osata improvisoida, nti anderson.
Man måste kunna improvisera, miss anderson.
Kyllä kai, mutta emme voi tässä istuntosalissa improvisoida sitä näin.
Det tror jag, men man kan inte improvisera så här i kammaren.
Okei, nyt me taidetaan improvisoida.
Okej, jag antar att vi improviserar nu.
Aikataulut ovat olleet viime aikoina äärimmäisen tiukkoja, ja meidän täytyy improvisoida huomattavan paljon.
Tidsplanen har varit oerhört snäv på sistone och vi måste improvisera en hel del.

Aivan kuin en osaisi improvisoida sähkömagneettia.
Jag vet hur man improviserar en elektromagnet.
Osaan improvisoida.
Jag vet hur man improviserar.
Saamme improvisoida.
Vi får improvisera.
Ehkä emme voi improvisoida.
Vi kanske inte kan improvisera.
Lyhyesti sanottuna, hän ei halua improvisoida.
Kort sagt, han vill inte improvisera.
Joskus pitää vähän improvisoida.
Ibland får man improvisera lite.
Sinun täytyy improvisoida.
Du fâ improvisera.
Piti improvisoida.
Han tvingades improvisera.
Pitää improvisoida.
Vi måste improvisera.
Täytyy improvisoida.
Vi får improvisera.
Silloin täytyy improvisoida.
Då måste man improvisera.
Inoprovaliini ei enää tehonnut- joten täytyi improvisoida.
Lnoprovaline hade aldrig hjälpt så jag tvingades improvisera.
Täytyy improvisoida.
Jag måste improvisera.
Joskus on pakko improvisoida.
Ibland får man improvisera.
Voit improvisoida.
Du kan improvisera.
Joskus pitää improvisoida.
Ibland måste man improvisera.
En ole asiantuntija missään, mutta osaan improvisoida.
Inte expert, men jag kan improvisera.
Geelini jäi kylläkin alukseen, mutta voin improvisoida.
Jag lämnade mina hårstylingprodukter på skeppet, men jag kan improvisera.
Improvisoida, sopeutua, selviytyä.
Improvisera, anpassa, övervinna.
Miten tätä kaikkea voidaan improvisoida?
Hur kan allt detta improviseras?
On mahdotonta improvisoida koordinoitua toimintaa 24 tunnin kuluessa.
Det är inte möjligt att improvisera samordnade åtgärder inom loppet av ett dygn.
Piti improvisoida, koska brackett petti meidät.
Vi blev tvungna att improvisera efter bracketts svek.
Päätitte improvisoida yhtä aikaa?
Så ni försökte båda att improvisera samtidigt?
Geordi jos kuka osaa improvisoida.
Men han är bra på att improvisera.
Ennen kuin tajusinkaan sain improvisoida ja menin ihan sekaisin.
Innan jag visste ordet av så fick jag improvisera. jag kom igång.

Resultat: 59, Tid: 0.104

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "improvisoida"


"Improvisoida" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer