IRLANNISTA PÅ SVENSKA

Översättning av irlannista i Svenska

S Synonymer

Resultat: 161, Tid: 0.0847

Exempel på att använda Irlannista i en mening och deras översättningar

DE arvoisa puhemies, minäkin haluan sanoa muutaman sanan irlannista.
DE fru talman! även jag skulle vilja säga några ord om irland.
Viski ei ole irlannista, mutta se saa kelvata.
Det är inte irländsk whisky men det får duga.
Tietenkin kyse on irlannista.
Naturligtvis handlar detta om irland.
Hänen vanhempansa olivat kotoisin irlannista.
Hans föräldrar kom från irland.

Olen irlannista.
Jag är irländsk.
Irlannista tulee euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.
Irland övertar ordförandeskapet i europeiska gemenskapernas råd.
Ei ole helppoa olla katolinen liikemies irlannista.
Det är svårt nog att göra affärer som irländsk katolik.
Äitini suku on irlannista.
Min mammas familj är irländsk.
Irlannista tulee euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.
Irland övertar ordförandeskapet i europeiska unionens råd.
Troikka muodostuu todellakin irlannista, hollannista ja luxemburgista.
Trojkan består mycket riktigt av irland, nederländerna och luxemburg.
Viimeisen huomioni osoitan irlannista kotoisin olevalle jäsen higginsille.
Min sista kommentar är till jim higgins från irland.
Operaatioon osallistuu joukkoja ruotsista, alankomaista, puolasta, itävallasta ja irlannista.
I uppdraget deltar soldater från sverige, nederländerna, polen, österrike och irland.
Miksiköhän hän lähti irlannista?
Jag undrar varför hon lämnade irland.
Minua pelottaa ajatus siitä, että kuolen poistumatta irlannista.
Tanken på att dö utan att ha lämnat irland skrämmer mig.
Nyt meidän on mentävä keskustelemaan irlannista.
Nu måste vi gå och tala om irland.
Kerroin hänelle irlannista.
Jag berättade för honom... om irland.
Irlannista, alun perin.
Irland ursprungligen.
Irlannista, kreikasta, latviasta, amerikasta- ja jopa melbournesta.
Irland, grekland, lettland, amerika... till och med melbourne.
Se oli pyhä patrick, ei franciscus, ja irlannista, ei indianasta.
Det var helige patrick, inte franciskus och irland, inte indiana.
Oletko oppinut jotain irlannista?
Så har du lärt dig något om irland?
Voinko hakea korvausta irlannista, jos rikos on tehty toisessa valtiossa?
Kan jag ansöka om ersättning från portugal om brottet har begåtts i ett annat land?
Olen itse kotoisin irlannista, missä olemme erityisen ylpeitä rikkaista ja moninaisista kulttuuriperinteistämme.
I egenskap av irländare är jag särskilt stolt över vår rika och mångfaldiga kulturella tradition.
Häipykää irlannista heti!
Stick från irland, nu!
Kun tulin takaisin irlannista, mummoni sanoi minulle.
När jag kom hem från irland sa min mormor till mig.
Legendan mukaan- patrick karkotti käärmeet irlannista heittämällä ne mereen.
Enligt legenden bannlyste patrick alla ormar från irland genom att kasta dem i havet.
Irlannista värvätyt lähestyvät lounaasta... tänne.
Rekryter från irland kommer från sydväst... hit.
Irlannista... kultaseni, siihen on aikaa neljä kuukautta.
Älskling, irland... det är om 4 månader först.
Kuten tiedätte, olemme saaneet ennätyksellisen määrän valituksia etenkin irlannista.
Vi får som ni vet ett rekordstort antal klagomål särskilt från irland.
Hänen vanhempansa olivat irlannista.
Hennes föräldrar var från portugal.
Irlannista ophelia-myrsky jatkaa kohti skotlantia ja pohjanmerta.
Från irland fortsätter ophelia mot skottland.

Resultat: 161, Tid: 0.0847

SE ÄVEN

"Irlannista" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer