JATKAA PÅ SVENSKA

Översättning av jatkaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5123, Tid: 0.7151

Exempel på att använda Jatkaa i en mening och deras översättningar

Potilaan antikoagulanttihoitoa tulee jatkaa talidomidihoidon aikana.
Patienten skall fortsätta med antikoagulantia under talidomidbehandlingen.
Sen tulisi jatkaa tällä tiellä.
Den bör fortsätta på denna väg.
Norwegian jatkaa panostuksiaan yhdysvalloissa ja isossa-britanniassa.
Norwegian satsar vidare i USA och storbritannien.
Kaikkien pitäisi jatkaa tiivistä yhteistyötä arktisen alueen muiden sidosryhmien kanssa.
Samtliga bör fortsätta att arbeta i nära samarbete med övriga arktiska aktörer.

Haluat jatkaa kävelyä, ulos tuosta ovesta.
Du vill gå vidare, ut genom dörren där.
Isäni yrittää jatkaa elämäänsä, ja minä vain valitan.
Pappa försöker gå vidare i livet och jag bara gnäller och klagar.
Oleskelulupaasi voidaan kuitenkin jatkaa, jos sinulla on edelleen kiinteät siteet suomeen.
Uppehållstillståndet kan dock förlängas om du fortsättningsvis har starka band till finland.
Emme voi jatkaa käsittelemättä sitä.
Vi kan inte gå vidare utan att ta itu med detta.
Pitänee jatkaa etsintää.
Du får leta vidare.
Meidän pitäisi jatkaa keskustelua lissabonin sopimuksen jälkeen.
Vi bör fortsätta diskussionen efter lissabonfördraget.
Hildur ei voi jatkaa ilman valtion lupaa.
Hon kan inte gå vidare utan statligt godkännande.
Hokkanen aikoo jatkaa lintujen hoitamista palkatta, kunnes rahoitus selviää.
Hokkanen tänker fortsätta sköta om fåglarna oavlönat tills finansieringen klarnar.
Pitänee jatkaa etsintää.
Jag får leta vidare.
Tiedostoa% 1 ei voitu jatkaa.
Kunde inte återuppta fil% 1.
Toimikautta olisi kuitenkin voitava jatkaa, jos puheenjohtajaksi ei ole muita ehdokkaita.
Mandatet bör dock kunna förlängas om det inte finns någon annan kandidat till ordförandeposten.
Pitää silti jatkaa.
Du måste hålla för det.- tror du?
Yhteistyötä ei voida jatkaa ehdoitta, jos ihmisoikeuksia rikotaan laajasti.
Vi kan inte ovillkorligt fortsätta samarbetet om mänskliga rättigheter kränks i stor skala.
Nyt pakko jatkaa hommia.
Nu måste jag jobba vidare.
Vuoteen 2003 rajatun" rauhanlausekkeen" kestoa tulisi jatkaa.
Fredsklausulen" bör förlängas utöver år 2003.
Sinun täytyy jatkaa elämääsi.
Du måste gå vidare i livet.
Tiedät, että jotta voisit jatkaa entistä elämääsi, -hänet on poistettava.
Om du ska kunna återuppta ditt gamla liv, måste han avlägsnas.
Mun täytyy nyt jatkaa.
Men nu ska jag gå vidare.
Tällä hetkellä daphne-ohjelmaa aiotaan jatkaa vielä viidellä vuodella.
Nu skall daphne förlängas med ytterligare fem år.
Minä haluan jatkaa tältä perustalta.
Jag skulle vilja bygga vidare på detta.
Jos haluatte jatkaa työtänne, päätin sallia sen.
Om du vill återuppta ditt arbete så tillåter jag det.
Janet voisi jatkaa kolme viikkoa, kuukauden!
Janet kunde tre veckor, en månad!
Yritin jatkaa töitäni.
Jag försökte återgå till arbetet.
Emme voi jatkaa tällä tavalla euroopan unionissa.
Vi kan inte fortsätta på det här sättet inom europeiska unionen.
Sitä saa jatkaa.
Det får gå vidare.
Pitää jatkaa turvalliseen, salaiseen paikkaan.
Måste till säker och hemlig plats.

Resultat: 5123, Tid: 0.7151

"Jatkaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer