JOHTAJA PÅ SVENSKA

Översättning av johtaja i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3684, Tid: 0.2307

Exempel på att använda Johtaja i en mening och deras översättningar

Iso olohuone, kaksi johtaja sohvaa,LCD, hi-fi, laajakaista wifi.
Stort vardagsrum med två ledare soffor, LCD, hi-fi, bredband wifi.
Sihteeristön johtaja avustaa lisäksi organisaation korkeinta johtoa.
Dessutom bistår sekretariatets chef organisationens högsta ledning.
Frode jakobsenista tuli myöhemmin menestyksekkään maanalaisen hallituksen, danmarks frihedsrådin johtaja.
Frode jakobsen blev sedan ledare för den framgångsrika underjordiska regeringen, den danska frihetsrörelsen.
Sanda rieksta, tiedotusyksikön johtaja, eu-rahastojen hallinto-osasto www.esfondi.lv.
Sanda rieksta, chef för informationsenheten vid avdelningen för europeiska fonderwww.esfondi.lv.

Libyan johtaja on päähänpistojen ja epäluotettavuuden mestari.
Libyens ledare är en mästare i nyckfullhet och opålitlighet.
Johtokunnan sihteerinä toimii peruskoulun johtaja.
Grundskolans föreståndare är direktionens sekreterare.
Näin ei puhu poliittinen johtaja vaan poliittinen gangsteri ja terroristi.
Så säger inte en politisk ledare utan en politisk gangster och terrorist.
Erkki melartin helsingin musiikkiopiston johtaja 1911-1936, nyk. sibelius-akatemia.
Erkki melartin direktör för helsingfors musikinstitut 1911-1936, nuvarande sibelius-akademin.
JoãoS' ahallinto- ja talousosaston johtaja( virkaa toimittava) .
João S' A chef för administrations- och ekonomiavdelningen( tillförordnad) .
Kokouksen sihteerinä toimii koulun johtaja.
Skolans föreståndare är mötets sekreterare.
Vastaava johtaja voi olla yhteinen kahdelle tai useammalle toimintayksikölle.
Ansvarig föreståndare kan vara gemensam för två eller flera verksamhetsenheter.
Olette tekninen johtaja ja päätutkija.
Ni ärteknisk chef och chefsforskare här.
Neuvostoliiton johtaja josif stalin kuoli.
Sovjetunionens ledare josef stalin avlider.
Suomalaisen oopperan ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja 1932-36 ja helsingin kaupunginorkesterin kapellimestari 1942-1943.
Överkapellmästare och konstnärlig direktör för finska operan 1932-36 och kapellmästare för helsingfors stadsorkester 1942-1943.
Pentu oy: n johtaja francis francis ilmoitti.
Francis francis, VD i valp AB, gjorde det här uttalandet.
Tämä journalisti on valitettavasti myös merkittävän italialaisen televisiokanavan johtaja.
Tyvärr är denne journalist också direktör för en viktig italiensk tv-kanal.
Olen ollut johtaja kaksi vuotta.
Jag har varit chef i två år!
Omistaja ja johtaja ovat paikallisia ja aina valmis hauskaa!
Ägare och manager är lokala och alltid redo att ha en bra tid!
Toveri johtaja, raisa demidova.
Kamrat föreståndare, raisa demidova.
Julie cooper-nichol, newport groupin johtaja ja newport livingin perustaja.
Julie cooper nicel, VD i new port group och grundare till new port living.
Euroopan parlamentin työväenpuolueen johtaja 19891993.
Ledare för labourpartiet i europaparlamentet 1989-1993.
Olen parantolan johtaja.
Jag är direktör för sanatoriet.
Jos koulussa on vain yksi opettajanvirka, on sen haltija koulun johtaja.
Finns i skolan endast en lärartjänst, är dess innehavare skolans föreståndare.
Mack tai johtaja. teidän pitäisi tulla.
Mack... eller byråchefen, ni borde komma hit.
Entinen granadan yliopiston kielten laitoksen johtaja.
Chef för språkinstitutet vid universitetet i granada.
Ulsterin demokraattisen unionistipuolueen johtaja.
Ledare för ulster democratic unionist party.
Olen johtaja, joten miksi käyttäisin linuxia?
Jag är VD. varför styr jag linux över huvud taget?
Hotellin omistaja ja johtaja ovat turkin ja myös puhua hollanti ja englanti.
Hotellets ägare och manager är turkiska och talar också holländska och engelska.
Heille on vain yksi vahva johtaja.
De har endast en solid ledare.
Toivottavasti johtaja on samaa mieltä.
Hoppas byråchefen håller med.

Resultat: 3684, Tid: 0.2307

SE ÄVEN

Se även


"Johtaja" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer