JOKAINEN PÅ SVENSKA

Översättning av jokainen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1517

Exempel på att använda Jokainen i en mening och deras översättningar

Tuotteen laatu on erinomainen ja jokainen sadoista osista sopi yhteen täydellisesti.
Kvaliteten på produkten är enastående och varje av de hundratals delarna passade ihop perfekt.
Yksityisen uskonnonharjoituksen on jokainen oikeutettu toimeenpanemaan.
Enskild religionsövning är envar berättigad att föranstalta.
Injektioneste, liuos jokainen pakkaus sisältää 1 injektiopullon 1 ml.
Injektionsvätska, lösning varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska med 1 ml.
Kieltokannetta saa ajaa jokainen, jolle toiminimestä tai sen käytöstä aiheutuu haittaa.
Förbuds tala n får föras av envar som lider förfång av firman eller dess användning.

Vaikuttavat aineet jokainen 0, 5 ml: n annos sisältää.
Aktiva substanser varje 0, 5 ml dos innehåller.
Jaa tämä artikkeli: jokainen tietää& 8220; venäläinen more….
Dela den här artikeln: alla vet om& 8220; ryska more….
Ja jokainen tietää, että nämä kaksi maata olivat tehottomia.
Och alla vet att de här två länderna har varit ineffektiva.
Kuukauden pakkauksen, jossa on 3x15 yksittäispakkausta, joista jokainen sisältää 1.
Multipack med 15 engångsförpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska med pulver.
Tehtävänäsi on tappaa jokainen tunkeilija osoitteessa 1600 pennsylvania avenue.
Ditt uppdrag är att döda alla inkräktare på 1600 pennsylvania avenue.
Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten.
Av offentliggjort verk får envar framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk.
Siihen on päästy, koska jokainen oli halukas tekemään kompromisseja.
Denna har uppnåtts eftersom alla var villiga att kompromissa.
Sen jokainen jäsen nimitetään siksi henkilökohtaisesti maineikkuutensa ja pätevyytensä perusteella.
Det är anledningen till att samtliga ledamöter utnämns personligen utifrån sitt goda rykte och sin kompetens.
Ja jokainen maksaa itse.
Att var och en betalar för sig själv.
Lähes jokainen influenssaepidemia on saanut alkunsa aasiasta.
Nästan alla influensaepidemier har börjat i asien.
Jokainen euroopan ydinvoimala koskee siis meitä kaikkia.
Alltså angår varenda atomkraftverk i europa oss alla.
Sillä" jokainen, joka huutaa avuksi herran nimeä, pelastuu.
Ty ”hwar och en som åkallar herrens namn skall warda frälst”.
Haluamme, että jokainen lapsi saa parhaan mahdollisen alun elämälleen.
Ni har gett våra barn bästa möjliga start i livet.
Jokainen meistä on kokenut jollakin tavalla, miltä muiden nälkä ja köyhyys tuntuu.
Vi har alla på något sätt en förstahandserfarenhet av andras hungersnöd och fattigdom.
Jokainen olkoon autuas uskossaan.
Nåja, var och en salig på sin tro.
On kuitenkin totta, että jokainen kuolema on ollut turha.
Faktum är emellertid att alla dessa dödsfall är meningslösa.
On olemassa erilaisia ​​ja jokainen niistä käytetään eri tarkoituksiin.
Det finns flera och samtliga är unika med olika användningsområden.
Jokainen saa myös kopion allekirjoitetusta dokumentista.
En rapport skapas för vart och ett av de bifogade dokumenten.
Todennäköisyys saada jättipotti jokainen peli on riippumaton muista pelin.
Sannolikheten att få jackpotten i varje spel är oberoende av andra spel.
Nappaa jokainen pelaaja ja heitä hänet vuorelta alas.
Ta tag i spelare och kasta ner dem från berget.
Luulen, että jokainen auto seuraa minua.
Jag tror att varenda bil jag ser förföljer mig.
Siirrä jokainen asemiinsa.
Börja få alla i position.
Ikävä kyllä jokainen sana heidän suustaan oli valetta.
Dessvärre var allt de sa en lögn.
Rentouta jokainen lihas.
Slappna av i hela kroppen.
Ja jokainen kävelevä luolamaalaus sisältää yhden luodin.
Och våra vandrande piktogram fick en kula var.
Tarkoitan vain sanoa että jokainen kaipaa varmuutta.
Jag säger bara att varje man längtar efter visshet.

Resultat: 30, Tid: 0.1517

"Jokainen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer