JOPA PÅ SVENSKA

Översättning av jopa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 11037, Tid: 0.1294

Exempel på att använda Jopa i en mening och deras översättningar

Olisi epäreilua ja jopa moraalitonta muuttaa sääntöjä pelin tässä vaiheessa.
Det skulle vara orättvist och även omoraliskt att ändra spelreglerna i det här skedet.
Aamiainen oli jopa yllättävän rikas.
Frukost var även överraskande rik.
Siitä voi tulla jopa kivaa.
Det kan till och med bli trevligt!
Vedenpitävyys jopa 5 ATM.
Vattentät upp till 5 ATM.

Vakavia terveysriskejä, jopa kuolemantapauksia.
Allvarliga hälsorisker, till och med dödsfall.
Meillä on jopa suora junayhteys lentokentältä vain kahden kadun päässä!
Vi har även en direkt tåg från flygplatsen bara två gator bort!
Potilas voi nukkua jopa 20 tuntia vuorokaudessa.
En patient kan sova upp till 20 timmar om dygnet.
Se voi usein olla jopa turvallisuusriski euroopalle.
Detta kan ibland t.o.m. utgöra en säkerhetsrisk för europa.
Ne jopa hyväksyttiin yksimielisesti.
De antogs till och med enhälligt.
Saatat jopa löytää joitakin yllätyksiä!
Du kan även hitta några överraskningar!
Jopa keinokasteluverkostojen kaltaiset infrastruktuurit ovat romahtaneet.
Även infrastrukturer, såsom bevattningssystem, har rasat samman.
Koheesiopolitiikka on jopa onnistuneen laajentumisen edellytys!
Sammanhållningspolitiken är rentav en förutsättning för utvidgningens framgång.
Keskusteluissa olen jopa saanut sen vaikutelman, että sitä pelätään.
I samtal har jag t.o.m. fått intrycket att man är rädd för det.
Bordercollieita on usein sanottu jopa maailman älykkäimmiksi koiriksi.
Bordercollien har ofta kallats till och med världens smartaste hund.
Voimme majoittaa jopa 4 henkilöä.
Sovplats för upp till fyra personer.
Jotkut nuuskaavat jopa öisin.
En del snusar till och med på natten.
Mainitsin jopa ajankohdan, nimittäin helmikuun alun tai puolivälin.
Jag angav t.o.m. en tidpunkt, nämligen början eller mitten av februari.
Diili saatavissa jopa 70% alennuksella.
Ellos har upp till 70% rabatt.
Sillä olisi jopa kielteisiä taloudellisia vaikutuksia.
Den skulle rentav få negativa ekonomiska konsekvenser.
Jopa esittelijä myöntää tämän.
Även föredraganden medger detta.
Jopa tämänpäiväinen sinisiin kortteihin liittyvä ongelma on esimerkki tästä.
Även dagens problem med blåa kort är ett sådant exempel.
Täytyy harkita jopa korkeampaa vähennystavoitetta euroopalle.
Man måste till och med överväga ett högre minskningsmål för europa.
Sopii jopa 3 aikuista tai 2 aikuista ja 2 lasta.
Lämplig för upp till 3 vuxna eller 2 vuxna och 2 barn.
Armoton köyhyys, jopa kurjuus, lamaannuttaa jo sinänsä kaiken kehityksen.
Den obarmhärtiga fattigdomen, rentav misären, förlamar redan i sig all utveckling.
Tämä tiedotuskulttuuri- sanoisinpa jopa myötämääräämiskulttuuri- on menossa oikeaan suuntaan.
Denna informationskultur, jag skulle t.o.m. vilja kalla det gemensam förvaltning, går i rätt riktning.
Jopa toisinajattelijoiden sallittiin osallistua!
Även meningsmotståndare tilläts delta!
Ehkä jopa rakastanut sitä.
Jag kanske rentav älskade det.
Nyt jopa viisi henkilöä kahden hinnalla.
Nu t.o.m. fem personer för två personers pris.
Loppujen lopuksi jopa 70 prosenttia pienyritykset ovat vielä ilman web läsnäoloa.
När allt kommer omkring, upp till 70 procent av småföretagen är fortfarande utan en webbnärvaro.
Sunnuntaina saattaa jopa pilkahdella aurinko.
Ställvis kan solen till och med titta fram.

Resultat: 11037, Tid: 0.1294

SE ÄVEN

Se även


"Jopa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer