JUMALAN TYÖTÄ PÅ SVENSKA

Översättning av jumalan työtä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 65, Tid: 0.0721

Exempel på att använda Jumalan Työtä i en mening och deras översättningar

Tämä on jumalan työtä- ja tämä on jumalan tahto.
Det är guds verk. och det är guds vilja.
Teet jumalan työtä, nelson.
Du gör guds verk, nelson.
He tekevät jumalan työtä ja ferrarilla se käy paljon nopeammin.
De gör guds arbete och i en ferrari går det mycket fortare.
Teemme jumalan työtä ja enkelit ovat puolellamme.
Vi utför guds arbete och vi har änglarna på vår sida!

Hän uskoo tekevänsä jumalan työtä, mutta on väärässä.
Han tror att han gör guds jobb, men han har fel.
Tämä ei ole jumalan työtä, vaan paholaisen.
Detta var inte guds verk, utan djävulens.
Teettekö jumalan työtä?
Gör ni guds arbete?
Mikään asia, mikään voima koko maailmassa ei voi pysäyttää jumalan työtä.
Ingen orsak, ingen kraft i hela världen kan hindra guds verk.
Tämä on jumalan työtä.
Det är guds jobb.
Se on jumalan työtä.
Det är guds jobb.
Me teemme jumalan työtä.
Vi utför guds arbete här.
Älä ruoan vuoksi hajota jumalan työtä.
Bryt icke för mats skull ned guds verk.
Teemme jumalan työtä.
Vi gör guds jobb.
Me olemme luoneet ne, mutta uskonto on jumalan työtä.
Detta är vad vi har byggt, men religion är guds verk.
Me teemme jumalan työtä. siinä ei ole häpeää.
Vi utför guds arbete, så känn ingen skam.
Mielestäni teemme jumalan työtä.
Vi utför guds arbete.
Teen jumalan työtä.
Jag gör guds jobb.
Tämä on jumalan työtä.
Detta är guds verk.
Me teemme jumalan työtä.
Vi utför guds arbete.
Olette seuranneet minua tehdäksenne jumalan työtä.
Ni har följt mig länge för att göra guds verk.
He tuhoaisivat tuhat vuotta jumalan työtä.
De skulle underminera tusen år av guds arbete.
Teen jumalan työtä.
Jag utför guds verk.
Hän puhuu minulle, teemme jumalan työtä.
Han talar till mig, vi gör guds arbete.
Tämä ei ole jumalan työtä.
Det här är inte guds verk.
Mikä olisi parempi paikka tehdä jumalan työtä?
Ett bra ställe att göra guds arbete.
Enkö sanonut, että hän, joka uskoo,- näkee jumalan työtä?
Har jag inte sagt att de som tror får se guds verk?
Sinulla ei ole mitään syytä pelätä jumalan työtä.
Du bör inte frukta guds verk.
Teet jumalan työtä.
Du gör guds arbete.
Jos sait huonon persikan se on jumalan työtä.
Du har fått en dålig persika det är guds verk.
Minulla on vain vähän aikaa tehdä jumalan työtä.
Jag har kort tid på mig att utföra guds arbete.

Resultat: 65, Tid: 0.0721

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "jumalan työtä"


"Jumalan työtä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer