KÄVI PÅ SVENSKA

Översättning av kävi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3066, Tid: 0.3183

Exempel på att använda Kävi i en mening och deras översättningar

Puhelin kävi kuumana koko päivän.
Telefonen gick varm hela dagen.
Hän kasvoi ja kävi koulunsa dearbornin kaupungissa.
Hon växte upp och gick i skola i gamlakarleby.
Mutta sitten jotain kävi.
Men sen hände nåt!
Se kävi todella nopeasti.
Det gick riktigt snabbt.

Vuosina 1893-1894 hän kävi kauppakoulua tukholmassa ja opiskeli kirjanpitoa.
Påföljande säsong 1893-1894 var hon åter i stockholm och vid vasateatern.
Se kävi ihan yhtäkkiä.
För plötsligt hände det!
Miksi näin kävi?
Hur blev det så?
Sehän kävi helposti.
Det var lätt.
Näin kävi ukrainassa.
hände det här i ukraina.
Coyle kävi koulua weymouthin high schoolissa.
Weller gick i skola i dwight high school.
Siinä kävi niin.
gick det.
Eilen kuitenkin kävi niin.
Men igår blev det såhär.
Hän kävi siellä usein ellenin kanssa.
Han var ofta där med ellen.
Näin kävi ja saksa on vielä pystyssä.
Detta hände och tyskland finns fortfarande kvar.
Meillä kävi tänään just kaks perhetyöntekijä.
Idag har jag haft två volymkunder.
Nyt kävi hyvin nolosti.
Nu har mycket blivit pinsamt.
Tommy kävi täällä tänään.
Tommy var här idag.
Niin kävi minullekin tänään.
Det hände mig idag.
Siinä vain kävi niin.
Det blev bara så.
Se kävi ihan yhtäkkiä.
Det kom så plötsligt.
Miten sille... kirjoittamisellesi kävi?
Hur gick det med... skrivandet?
Palokunta kävi juuri täällä, joten.
Och brandkåren har precis varit här. så.
Se kävi liian helposti.
Det gick för lätt.
Tämä kävi lähellä, mutta siinä saattaa olla parannus.
Det var nära. men det kan vara botemedlet.
Olen pahoillani että siinä kävi viimeksi niin, että minä.
Jag är ledsen att det blev så där sist, att jag.
Korkea edustaja kävi lisäksi myös syyriassa, libanonissa ja turkissa.
Den höga representanten besökte även syrien, libanon och turkiet.
Miksi minulle kävi näin?
Varför hände detta mig?
Viiden vuoden kuluttua kävi ilmi, että proteesi oli aiheuttanut valekasvaimen.
Efter fem år kom det fram att protesen hade förorsakat en falsk tumör.
FBI kävi täällä.
FBI var här.
Culpeperin elämä kävi yhä sietämättömämmäksi.
Culpeper liv blev alltmer outhärdlig.

Resultat: 3066, Tid: 0.3183

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer