KAIKESTA PÅ SVENSKA

Översättning av kaikesta i Svenska

S Synonymer

Resultat: 30, Tid: 0.1163

Exempel på att använda Kaikesta i en mening och deras översättningar

Pitääkö tästä kaikesta tehdä pakollista opettajankoulutuksessa, koska EU sanoo niin?
Måste allt detta göras obligatoriskt i lärarutbildningen för att EU säger det?
Se teki kaikesta paljon helpompaa.
Och allt blev så mycket lättare!
Kiitos kaikesta, olet paras!
Tack för allt, ni är bäst!
Haluan kiittää teitä kaikesta avusta ja tuesta aikana 2016.
Jag vill tacka er för all hjälp och stöd under 2016.

Kiitos siitä kaikesta!!!
Tack för allt!!!
Kiitos kaikesta mitä teette, se on muuttanut elämäni… tom, pennsylvania.
Tack för allt du gör, det har förändrat mitt liv…tom, pennsylvania.
Tämä sopimus on kaikesta huolimatta mielestäni hyvä.
Denna uppgörelse är, trots allt, enligt min mening bra.
Kiinan viennin osuus kaikesta atrian sianlihan teurasmäärästä on liki neljä prosenttia.
Det inhemska fårköttets andel av den totala mängden fårkött i finland är cirka 30.
Tuleeko kaikesta harmaata?
Här är allting grått.
Kaikesta huolimatta teollisuus on kuitenkin euroopan talouden selkäranka.
Industrin är trots allt ryggraden i den europeiska ekonomin.
Päättääkö yhdistynyt kuningaskunta tosiasiassa kaikesta euroopassa?
Bestämmer storbritannien verkligen allt i europa?
Se tekee kaikesta vähän jännittävämpää.
Det gör de hela lite mer spännande!
Kaikesta yhdysvaltojen politiikasta ei kuitenkaan automaattisesti pidä tulla eurooppalaista politiikkaa.
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
Kiitän teitä kaikesta työstänne.
Tack för allt ert arbete.
Kiitos kaikesta, olimme todella innoissaan.
Tack för allt, vi var verkligen glada.
Kaikesta huolimatta jaksan ajatella positiivisesti.
Men fan, vi får tänka positivt.
Kiitos kaikesta, olet paras!
Varm kram allihop- ni är bäst!
Kiitos kaikesta, olet paras!
Tack alla, ni är bäst!
Kaikesta huolimatta esitimme 30 tarkistusta, joilla tätä ehdotusta voitaisiin mielestämme parantaa.
Emellertid lade vi fram trettio förslag som enligt vår åsikt skulle kunna förbättra detta förslag.
Ja se päivä on kaikesta huolimatta tänään.
Sen har jag hela dagen idag också.
Kaikesta huolimatta olen elossa.
Men jag lever ju ändå.
Mitä hyötyä tästä kaikesta on, ellei sitä sisällytetä perussopimuksiin?
Vad tjänar allt det till om det inte innefattas i fördragen?
Kaikesta ympäristöromantiikasta huolimatta emme saa unohtaa euroopan teollisuutta.
Vid sidan av all miljöromantik får vi inte glömma eu:s industri.
Kiitos kaikesta vaivannäöstänne.
Tack för allt ert arbete.
Ihan hassua, että tästä kaikesta on jo melkein puoli vuotta.
Nu känns det snarare som att allt detta hände för ett halvår sedan.
Hän päättää kaikesta, kiitos ginzon.
Han bestämmer nu, tack vare ginjo.
Miksi teet kaikesta niin vaikeaa?
Varför gör du allt så svårt?
Kaikesta kokemastamme huolimatta ensimmäinen ja ainoa ajatuksesi- koskee itseäsi.
Trots allt vi har gått igenom så är din första och enda tanke på dig själv.
Kaikesta synnistä.
Från alla synder.
Aivan kaikesta, vaikka olisit tehnyt jotain tyhmääkin.
Precis vad som helst, även om du har gjort nåt dumt.

Resultat: 30, Tid: 0.1163

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer