KAIKKIAAN PÅ SVENSKA

Översättning av kaikkiaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 590, Tid: 0.1424

Exempel på att använda Kaikkiaan i en mening och deras översättningar

Sisältää kaikkiaan 6 asetta ja 28 osaa.
Det finns totalt 6 vapen och 28 delar.
Kaikkiaan 219 hyväksytystähankkeesta 161 oli skotlannissa ja 58 englannissa.
Av totalt 219 godkända projekt fanns 161 i skottland och 58 i england.
Rakennuksessa on kaikkiaan seitsemän asuntoa.
Det finns sammanlagt 7 rum.
Kerrostalossa on kaikkiaan yhdeksän asuntoa.
Hyresfastighet med totalt 9 lägenheter.

Koneella on suomessa kaikkiaan 2_300 henkilöä palkkalistoillaan.
Kone har sammanlagt 2 300 anställda i finland.
Sijalle kaikkiaan 442 listatusta lukiosta.
Läs alla 442 omdömen betyg från besökare.
Rakennuksessa oli kaikkiaan 25 asuntoa.
Det finns sammanlagt 25 rum.
Norwegianin ensimmäinen kaikkiaan 30 boeing 787-9 dreamliner -koneesta saapui oslon gar.
Norwegians första av totalt 30 boeing 787-9 dreamlinerplan landade på oslo gardermoen onsdag morgon.
Kaiken kaikkiaan olisin mieluimmin montanassa.
Allt sammantaget är jag hellre i montana.
Kaikkiaan piirissä on 37 asutuskeskusta.
Det finns 37 rum för alla typer av gäster.
Kaiken kaikkiaan loistava esimerkki etelämaalaisesta tyypistä.
Allt sammantaget ett lysande exempel på den sydländska typen.
Talossa on kaikkiaan 70 asuntoa.
Här finns totalt 70 lägenheter.
Niitä oli kaikkiaan 25 kappaletta.
Detta med hela 25 poäng.
Talossa on kaikkiaan viisi huoneistoa.
Det är likadant i husets alla fem rum.
Löydettiin kaikkiaan 68 eu:ssa sijaitsevaa verkkokauppaa, jotka myivät erilaisia” laillisia psykotrooppeja”.
Sammanlagt hittades 68 eu-baserade internetbutiker som sålde olika typer av ”legal highs”.
Kaikkiaan 92 prosenttia lukee viikoittain sanoma- tai aikakauslehtiä.
Hela 92 procent av finländarna följer varje vecka med någon dagstidning eller tidskrift.
Kysymys parlamentaarikkojen korvauksista on luottamuskysymys, joka on kerta kaikkiaan ratkaistava.
Frågan om parlamentarikernas ersättningar är en förtroendefråga som måste lösas en gång för alla.
Potilaista kaikkiaan 90%: lla oli aiemmin ollut sydäninfarkti ja/ tai esiintynyt sepelvaltimon revaskularisaatiota.
Sammantaget hade 90% av patienterna genomgått en hjärtinfarktoch/ eller revaskulariserande behandling.
Kaikkiaan hän esiintyi noin 100 elokuvaa.
Sammanlagt medverkade han i omkring hundra filmer.
Vuonna 1834 maahan perustettiin kaikkiaan 457 kaupunkia.
År 1834 inrättades totalt 457 kommuner i landet.
Kaiken kaikkiaan se oli erittäin mukavan.
Vi var överlag mycket nöjda.
Kaikkiaan kahdeksan tietokeskusta ei pystynyt hahmottamaan erityisiä suuntauksia.
Sammanlagt åtta kontaktpunkter kunde inte se någon särskild tendens.
Irlannin viranomaiset arvioivat, että katastrofi on aiheuttanut kaikkiaan 520,9 miljoonan euron välittömät vahingot.
De irländska myndigheterna uppskattar att kostnaden för skadorna sammantaget uppgår till 520,9 miljoner euro.
Kaikkiaan juoksu meni hyvin.
Det kändes bra hela loppet.
Kotimaiset sijoitusrahastot kasvoivat kaikkiaan 8 miljardilla eurolla vuonna 2013.
De inhemska placeringsfonderna ökade med totalt 8 miljarder euro år 2013.
Tähän asiaan on kerta kaikkiaan saatava muutos.
Detta måste ändras en gång för alla.
Kaikkiaan määrärahoista oli vuoden lopussa kohdennettu 59 prosenttia ja maksettu 38 prosenttia.
Överlag ligger andelen utnyttjade anslag på 59% för åtaganden och 38% för utbetalningar.
Huoneet ovat moderneja ja bright.all kaikkiaan erittäin mukava viikko, mukava kädessä.
Rummen är moderna och bright.all som allt en mycket trevlig vecka, i en fin utväg.göm.
Mielestäni paketti näyttää nyt kaiken kaikkiaan paremmalta.
Enligt min uppfattning ser paketet nu bättre ut, allt sammantaget.
Prosykliset vaikutukset on poistettava nykyisestä sääntelyjärjestelmästä kerta kaikkiaan.
Vi måste få bort de procykliska effekterna av befintliga regelverk en gång för alla.

Resultat: 590, Tid: 0.1424

"Kaikkiaan" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer