KERTAA PÅ SVENSKA

Översättning av kertaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 18424, Tid: 0.1701

Exempel på att använda Kertaa i en mening och deras översättningar

Kuinka monta kertaa viikossa.
Hur många gånger i veckan?
Te olette kaksi kertaa kirjoittanut sinne.
Vid två tillfällen har du skrivit det.
Itse syön karkkia 1-2 kertaa viikossa.
Köttfärsås 1-2 gånger i veckan.
Korkealaatuisia vedenpitävä 30 kertaa suurennuslasi/ koruja arvio/ ultraviolettivaloa/ metalli.
Hög kvalitet vattentät 30 gånger förstoringsglaset/ smycken bedömning/ ultraviolett ljus/ metall.

Olen voinut keskustella kannastani jo kaksi kertaa ruotsin valtiovarainministerin ringholmin kanssa.
Jag har redan vid två tillfällen kunnat diskutera min hållning med bosse ringholm, sveriges finansminister.
Eivät tällä kertaa, nick.
Lnte denna gangen, nick.
Tällä kertaa, kaikkien on katsottava, sal.
Den här gangen, måste alla titta, sal.
Siis kolme kertaa enää.
Tre gånger så mycket.
Minua ehkä kaksi kertaa kuukaudessa.
Kanske 2 ggr på en månad.
Olen viitannut monta kertaa suunnitelmiimme tehostaa tartuntatautien käsittelyvalmiuksiamme.
Jag har vid många tillfällen hänvisat till våra planer för att stärka vår kapacitet att hantera smittsamma sjukdomar.
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
För första gången på år.
Vihanneksia ja kananmunaa annoin pari kertaa viikossa.
Ost/mjölk/smör några ggr i veckan.
Ensimmaista kertaa 58 vuoteen mr chipping ei paassyt ensimmaisen paivan kokoontumiseen.
For forsta gangen pa 58 ar kan inte mr chipping narvara har.
Hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa vuonna 1998.
Förvaltningsrådet sammanträdde vid 4 tillfällen under 1998.
Hankkia uusia asiakkaita on 10 kertaa vaikeampaa ja kalliimpaa kuin säilyttää vanhat.
Att skaffa nya kunder är 10 gånger svårare och dyrare än att behålla gamla.
Tällä kertaa se koski yhdysvaltoja.
Denna gång gällde det USA.
Komissio kokoontui 46 kertaa vuoden aikana.
Kommissionen har sammanträtt vid 46 tillfällen under året.
Liiton tekstiiliopettaja-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Bladet är naturskoleföreningens medlemstidskrift som utkommer 4 ggr per år.
Tällä kertaa isänsä kanssa.
Den här gången tillsammans med sin pappa.
Tällä kertaa pyydät liikaa, saaba.
Den här gangen begär ni för mycket.
M sloni necker katsottu 7048 kertaa.
M sloni necker sett 7048 gånger.
Tällä kertaa haluan nähdä sen.
Den här gangen vill jag se den.
Tarviiko sitä pilveä hiisata joka hiton päivä ja monta kertaa viikossa?
Han älskar fortfarande hoppgungan och hoppar flera ggr i veckan, nästan dagligen.
Reitti oli kahden kilometrin mittainen ja se kierrettiin kolme kertaa.
Båda gångerna har jag sprungit 3 km och samma runda.
Brüner on hyvin kiistelty hahmo, ja hänen arvionsa on asetettu kyseenalaisiksi monta kertaa.
Franz-hermann brüner är en oerhört kontroversiell person och hans omdöme har ifrågasatts vid många tillfällen.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana viisi kertaa.
Personal- och belöningsutskottet sammanträdde fem gånger under 2016.
Tällä kertaa tämä oli silti erilaista.
Men den här gången kändes det annorlunda.
Tällä kertaa se sujuikin paljon paremmin.
Denna gång gick det mycket bättre.
Nyt he kertovat ensimmäistä kertaa tarinansa.
Nu berättas historien för första gången.
Kib 3179 kertaa.
Kib nerladdad 4109 gånger.

Resultat: 18424, Tid: 0.1701

"Kertaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer