KESÄKUUN PÅ SVENSKA

Översättning av kesäkuun i Svenska

S Synonymer

Resultat: 545, Tid: 0.1135

Exempel på att använda Kesäkuun i en mening och deras översättningar

Kesäkuun aikana komissio antoi lausunnot perusteluineen seuraavissa tapauksissa.
Under juni avgav kommissionen motiverade yttranden i följande fall.
Kuha kesäkuun ajan; sekä.
Gös under juni; samt.
Kun edvard VI kuoli kesäkuun kuudentena vuonna 1553, jane julistettiin kuningattareksi.
När edvard avled den 6 juli 1553 accepterade jane kronan och utsågs till drottning.
Kun edvard VI kuoli kesäkuun kuudentena vuonna 1553, jane julistettiin kuningattareksi.
När kungen dog den 6 juli 1553 utropades jane till drottning.

Kuha kesäkuun ajan;
Gös under juni månad;
Kesäkuun 4 päivä, puolustusvoimain lippujuhlan päivä;
Den 4 juni, dagen för arméns fanfest;
Energiayhtiö savon voima korottaa siirtohintoja kesäkuun alusta keskimäärin 11 prosenttia.
Österbotten och vasa vasa elektriska höjer priset på elöverföringen från och med första juli med sex procent.
Syntynyt plattsburgissa, new yorkissa, kesäkuun 16. 1944!
Född i plattsburg, new york, 16 juli, 1944!
Asuimme kaksi yötä tässä hotellissa on kesäkuun alussa.
Vi bodde på hotellet 2 nätter i början av juni.
Kilpailu päättyy kesäkuun 11.
Tävlingen avslutas 11 juni.
Kukinta ajoittuu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkuun.
Förpuppningen sker i slutet av maj eller början av juni.
Hotelli on rakennettu vuonna 2011, ja toiminta on vasta alkanut kesäkuun jälkeen 2011.
Hotellet har byggts under 2011 och verksamheten har bara börjat sedan juni 2011.
Puheenjohtajavaltio on asettanut tavoitteekseen saada tämä aikaan ennen kesäkuun loppua.
Ordförandeskapets målsättning är att uppnå detta före slutet av juni.
Hotelli on rakennettu vuonna 2011, ja toiminta on vasta alkanut kesäkuun jälkeen 2011.
Hotellet har byggts under 2011 och verksamheten har bara startat sedan juni 2011.
Yrjö kallisen muistomerkkiensi kesäkuun 15.
Boka av den 15 juni i skellefteå!
Maksu on suoritettava ja ilmoitus annettava vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
Avgiften skall betalas och meddelandet lämnas årligen före utgången av juni.
Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. heinäkuuta.
Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juni den 17 juli.
Kilpailu päättyy kesäkuun 11.
Tävlingen avslutades den 11 juni.
Lentoaika on kesäkuun lopusta heinäkuun lopulle.
Flygtiden är från slutet av juni till slutet av juli.
Kesäkuun alussa halusinkin.
Jag ville tidigt i juni.
Daniel alistair kaffee, kesäkuun 8. 1_964, boston.
Daniel alistair kaffee, född 8 juni 1964 i boston.
Valtioiden väkiluku- kesäkuun 1998 arviot.
Folkmängd per land -juli 1998, uppskattningar.
Olisikin muuten kiva saada kesäkuun vauva.
Så det verkar som att vi får en juli bebis.
Kenttätyö toteutettiin huhtikuun ja kesäkuun 2014 välisenä aikana.
Turnén pågick mellan januari och april 2014.
Toiveistani viimeinen on se, että kesäkuun neuvostossa tehdään selkeä päätös.
Mitt slutgiltiga hopp är att junirådet kommer att fatta ett tydligt beslut.
Kesäkuun työttömyysaste 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten 21.7.2009.
Det relativa arbetslöshetstalet i juni 2,3 procentenheter högre än året innan 21.7.2009.
Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa 543667823.7.2013.
Den preliminära folkmängden i finland 5436678 i slutet av juni 23.7.2013.
Vietimme tässä hotellissa kesäkuun puolivälissä 2009.
Vi bodde på detta hotellet slutet av januari 2015.
Kasvinviljelytuotteiden hinnoitteluvuosi alkaa heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan kesäkuun lopussa.
Prissättningsåret för husdjursprodukter börjar vid ingången av mars och slutar vid utgången av februari följande år.
Kategorioissa: elämäntavat, hyvinvointi, kampanja 17 kesäkuun 2016.
Thaiboxning och dialog för ungdomar 29 juni, 2016·.

Resultat: 545, Tid: 0.1135

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer