KESKEYTTI PÅ SVENSKA

Översättning av keskeytti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 159, Tid: 0.0918

Exempel på att använda Keskeytti i en mening och deras översättningar

Puhemies keskeytti puhujan.
Talmannen avbröt talaren.
Puhemies keskeytti puheenvuoron.
Talmannen avbröt talaren.
Puhemies keskeytti puhujan.
Talmannen avbryter talaren.
Norja keskeytti aseiden ja ammusten viennin arabiemiraatteihin.
Norge avbryter exporten av vapen och ammunition till arabemiraten.

Tuomari keskeytti ottelun.
Domaren avbröt matchen.
Shawn keskeytti prosessin.
Shawn störde processen.
Mutta jokin meni pieleen, shawn keskeytti prosessin.
Men något gick fel. shawn störde processen.
Äiti keskeytti hänet.
Hon stoppade honom.
Puhemies keskeytti puhujan.
Ordföranden avbryter talaren.
Finanssivalvonta keskeytti kaupthing-pankin toiminnan vuonna 2008.
Finansinspektionen avbröt kauphings verksamhet år 2008.
Puhemies keskeytti puhujan.... parlamenteille.
Ordföranden avbryter talaren. till parlamenten.
Haittavaikutusten vuoksi hoidon keskeytti 0, 5% potilaista.
Behandlingen avbröts till följd av biverkningar hos 0, 5% av patienterna.
Sinä uskoit häntä. hän keskeytti lääkekuurin.
Du trodde honom, han stoppade medicineringen.
Äitisi aina keskeytti meidät. nyt teet samoin.
Förr var det er mor som störde oss.
Cox keskeytti puhujan kukaan ei voi paeta logiikkaa.
Cox avbröt talaren. ingen undslipper logiken.
Puhemies keskeytti puhujan ja vaati istuntosaliin hiljaisuutta.
Talmannen avbryter talaren och ber om ordning i kammaren.
Puhemies keskeytti, puhujan.
Ordföranden avbröt talaren.
Hiekkamyrsky keskeytti taistelun. se oli aluksi mukavaa.
Under en sandstorm avbröts striden, vilket uppskattades i början.
Puhemies keskeytti puheenvuoron.
Ordföranden avbryter talaren.
Keskeytettiin- käyttäjä keskeytti siirron.
Avbruten: överföringen avbröts av användaren.
Puhemies keskeytti puhujan puheenvuoron.
Talmannen avbröt talaren.
Puhemies keskeytti puhujan puheenvuoron.
Talmannen avbryter talaren.
Puhemies keskeytti komissaarin.
Ordföranden avbröt kommissionären.
Puheenjohtaja keskeytti puhujan.
Ordföranden avbröt talaren.
Puhemies keskeytti puhujan.
Kommissionsledamoten avbryter talaren.
Tuomari keskeytti pelin.
Domaren avbröt matchen.
Puhemies keskeytti lyhyesti puhujan.
Talmannen avbryter kort.
Alan keskeytti meidät, riitelimme ja.
Alan avbröt oss, vi grälade och.
Alan keskeytti meidät.
Alan avbröt oss.
Hän keskeytti, kun olin ampumassa sheridanin.
Han avbröt mig när jag skulle skjuta sheridan.

Resultat: 159, Tid: 0.0918

"Keskeytti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer