KIINNOSTUNEITA PÅ SVENSKA

Översättning av kiinnostuneita i Svenska

S Synonymer

Resultat: 522, Tid: 0.121

Exempel på att använda Kiinnostuneita i en mening och deras översättningar

Potilaat ovat erittäin kiinnostuneita omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.
Tiedän, että tiedotusvälineet ovat olleet tällä viikolla erittäin kiinnostuneita näistä nimenomaisista ohjelmista.
Jag vet att media denna vecka har visat ett stort intresse för dessa specifika program.
Ihmiset ovat kiinnostuneita sisusta.
Människor är intresserade av sisu.
Asiasta ollaan erittäin kiinnostuneita.
Det finns ett stort intresse.

Olemme kiinnostuneita sinusta, jolla on.
Vi är intresserade av dig som är.
Yksittäiset käyttäjät, jotka ovat kiinnostuneita ohjelmistosta henkilökohtaiseen käyttöön, voivat.
Privatpersoner som vill ha programvaran för personligt bruk kan.
Toivon, että kollegat ovat kiinnostuneita tutkimaan tätä tapausta hieman tarkemmin.
Det är en sedvänja som jag hoppas att kollegerna vill titta lite närmare på.
Käsiteltäväksi jätettiin 1_700 tarkistusta, joten seitsemännestä puiteohjelmasta oltiin erittäin kiinnostuneita.
Vi har fått 1700 ändringsförslag, vilket tyder på ett enormt intresse för det sjunde ramprogrammet.
Olemme lisäksi hyvin kiinnostuneita siitä, miten väline suhteutuu echo-ohjelmaan.
I det sammanhanget är vi också mycket nyfikna på hur mekanismen kommer att förhålla sig till echo-programmet.
Olemme luonnollisesti kiinnostuneita kansainvälisestä kaupasta sekä sen kehittämisestä molemminpuolisen edun perusteella.
Vi är naturligtvis intresserade av internationell handel och dess utveckling på grundval av ömsesidiga fördelar.
Kaikki ovat kiinnostuneita whitakerista.
Alla är nyfikna på kapten whitaker.
Arvelin heidän olevan kiinnostuneita auttamaan.
De vill nog hjälpa till.
Emme ole kiinnostuneita sinusta, vaan forsbergista.
Vi är inte intresserade av dig utan av forsberg.
Ovatko ne kiinnostuneita tällaisesta ratkaisusta?
Är de intresserad av en sådan lösning?
Asiasta on oltu valtavan kiinnostuneita, ja se edistyy hyvin.
Intresset har varit enormt stort, och programmet fungerar bra.
Olemme hyvin kiinnostuneita teistä kaikista.
Vi är väldigt nyfikna på er alla.
Ovatko ne kiinnostuneita maaseudun asukkaista?
Är du intresserad av landsbygdsfrågor?
He ovat kiinnostuneita ostamaan kiinteistön.
De är intresserade av att köpa fastigheten.
Ja miksi he eivät ole kiinnostuneita meidän pelastamisestamme.
Och varför de inte vill rädda oss.
Monet ovat kiinnostuneita teistä.
Många är nyfikna på vår storstadspolis.
Emme ole kiinnostuneita samoista asioista.
Min man och jag har inte samma intressen.
Ihmiset ovat olleet kiinnostuneita kotisivuista.
Jag har fått förfrågningar. folk vill ha hjälp med hemsidor.
Olemme kiinnostuneita sinusta.
Vi är intresserade av er.
Kuluttajat ovat kiinnostuneita laadusta.
Konsumenten är intresserad av kvalitet.
Euroopassa töistäni ollaan kiinnostuneita.
Intresset är stort i europa.
Emme vain ole enää kiinnostuneita sinusta.
Vi är inte intresserad av dig längre.
Muiden liiketoimiensa lisäksi herrat rothstein ja luciano- ovat erittäin kiinnostuneita kabaree-alasta new yorkissa.
Förutom sina företag, har rothstein och luciano betydande intressen i restaurangbranschen i new york.
Ihmiset ovat kiinnostuneita teistä.
Många är nyfikna på ni två.
Olemme kiinnostuneita kengistäsi.
Vi är intresserade av dina skor.
Olemme aina olleet kiinnostuneita.
Vi har alltid varit nyfikna.

Resultat: 522, Tid: 0.121

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer