KIUSALLINEN PÅ SVENSKA

Översättning av kiusallinen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 82, Tid: 0.0962

Exempel på att använda Kiusallinen i en mening och deras översättningar

Ruotsin tullille kysymys on kiusallinen- haaparannalla kukaan ei halua vastata.
För den svenska tullen är frågan pinsam- ingen i haparanda vill ge svar.
Tilanne on hieman kiusallinen- mutta halusin sanoa tämän kasvotusten- kunnioituksesta teitä kohtaan.
Det är lite besvärligt men jag ville informera er personligen av ren respekt.
Kiusallinen hiljaisuus kestää 4 sekuntia.
Pinsam tystnad varar fyra sekunder.
Mikä kiusallinen ase.
Vilket pinsamt vapen.

Tilanne on hieman kiusallinen.
Det är lite besvärligt.
Se oli kiusallinen juttu.
Den var så pinsam.
Kiusallinen hiljaisuus.
Pinsam tystnad.
Tämä kiusallinen hiljaisuus on jatkunut päiviä.
Den här pinsamma tystnaden har pågått i dagar.
Okei, kiusallinen hetki.
Okej... pinsamt ögonblick.
Onko tämä taas kiusallinen hiljaisuus?
Kallas det där pinsam tystnad?
Minulla on helvetin kiusallinen kasvannainen- aika nolossa paikassa.
Jag har en jävligt besvärlig utväxt på ett rätt genant ställe, va.
Kysymys on kiusallinen.
Det är pinsamt.
Tämä on kiusallinen hetki.
Det här är det pinsamma ögonblicket.
Ehkä voimme ymmärtää komissiota, sillä onhan kiintiökysymys erittäin kiusallinen.
Man kan kanske förstå kommissionen- frågan om kvoter är verkligen besvärlig.
Koko juttu on kiusallinen.
Det hela är pinsamt.
Äpärän asema on kiusallinen.
Oäktingar kan vara pinsamma.
Haloo?- minä tässä. tapaaminen koulun myyjäisissä oli aika kiusallinen.
Att springa på varandra vid skolan var ganska pinsamt.
En halua, että sinulta jää se kiusallinen hetki väliin.
Jag vill inte att du missar det... pinsamma ögonblicket.
Se on kiusallinen jako ottaen huomioon maan lähihistorian.
Det är en pinsam skillnad med tanke på landets senaste historia.
Melko kiusallinen päivällinen.
Det var en pinsam middag.
Tämä on ollut kiusallinen tilanne meille kaikille.
Detta har varit en pinsam situation för oss alla.
Kiusallinen hetki.
Ett besvärligt tillfälle.
Paras kertoa hänelle, tai vuodesta pyhäkössä tulee kiusallinen.
Berätta för honom, annars kan det bli ett pinsamt år i livets trädgård.
Kömpelö, kiusallinen, mutta tehokas.
Klumpigt, pinsamt men effektivt.
Kiusallinen hetki, hyvät herrat.
Pinsamt ögonblick, mina herrar.
Koskaan ei tiedä milloin kiusallinen totuus putoaa lattian rakoon ja katoaa.
Man vet aldrig när en opraktisk sanning försvinner mellan golvspringorna.
Hyvä. se keskustelu on aina kiusallinen.
Bra, för det där blir alltid så pinsamt.
Tuliko hetkestä kiusallinen?
Blev det pinsamt nu?
Nyt koko asia on niin kiusallinen, ettei siitä haluta puhua.
Nu, efter 11 sept, var det pinsamt. de föredrog att inga frågor ställdes.
Ilmeisesti kiusallinen sellainen?
Det måste vara besvärande för er.

Resultat: 82, Tid: 0.0962

SE ÄVEN

Se även


"Kiusallinen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer