KOHTEEKSI PÅ SVENSKA

Översättning av kohteeksi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 187, Tid: 0.1112

Exempel på att använda Kohteeksi i en mening och deras översättningar

Vanginkuljetus on järjestettävä siten, ettei vanki tarpeettomasti joudu yleisen huomion kohteeksi.
Fångforsling skall ordnas så, att fången icke onödigtvis blir föremål för uppmärksamhet från allmänhetens sida.
Ryhdytkö itse suuremmaksi kohteeksi?
Bli ett ännu större mål?
Valitsin edwin borsteinin kohteeksi.
Jag valde edwin borstein som mål.
Miksi ottaa sinut kohteeksi?
Och... inget illa menat... varför är du måltavla?

Valitsimme alueen laivamme seuraavaksi kohteeksi.
Vi valde detta mystiska vatten som bellafontaine's kommande mål.
Kohteeksi on varmistunut yhdysvaltojen lentotukikohta,- incirliksissä, turkissa.
Officiella källor bekräftar att målet var usa:s flygbas i incirlik.
Luuletko tätä kohteeksi?
Du tror att det här är målet.
Lapset ja nuoret joutuvat julman hyväksikäytön kohteeksi.
Barn och unga människor blir föremål för en hänsynslös exploatering.
Sinäkin joutuisit kohteeksi.
Då skulle du också bli en måltavla.
Tunsin oloni uhriksi ja kohteeksi.
Och jag kände att jag var ett offer, en måltavla.
Jos joudut rikoksen kohteeksi, tee rikosilmoitus poliisille.
Om du blir utsatt för ett brott, gör en brottsanmälan hos polisen.
Jos lähiomaisesi on joutunut petoksen kohteeksi, tee rikosilmoitus.
Om du eller din anhöriga blivit offer för bedrägeri, bör man göra en brottsanmälan.
Mikä sivu kohteeksi?
Är det 1.0 ni siktar på?
Lahjoita lapsena seksuaalisen hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneille.
Arbetar med barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp.
Jos jokin jäsenvaltio joutuu terrori-iskun kohteeksi, kaikki muut jäsenvaltiot ovat velvollisia auttamaan.
Om en medlemsstat utsätts för en terroristattack måste alla övriga medlemsstater hjälpa till.
Länsi-hispanian baarit joutuvat roomalaisten kohteeksi kostona hannibalin auttamisesta sodassa.
Barbarerna i västra hispania belägras när rom invaderar för deras roll i hannibals krig.
Pelkäätkö, että sen vallattuani otan kohteeksi kaukaiset maat?
Är du rädd att jag ska sikta in mig på länder längre bort efter det?
Olen joutunut muukalaisten hyökkäyksen kohteeksi ennenkin,- mutta en koskaan kuolleen.
Jag har attackerats av utomjordingar förut, men aldrig av döda.
He sanovat raveja helpoksi kohteeksi, koska lakot työllistävät poliiseja.
De säger att travbanan är ett lätt byte, för polisen är upptagen med alla strejker.
Se, minkä kohteeksi olemme joutuneet, ei ole roskapostia.
Det vi har drabbats av är inte skräppost.
Tiedätte hyvin, että politiikassa monet meistä joutuvat aiheettomien syytösten kohteeksi.
Ni är väl medvetna om att många av oss i det politiska livet utsätts för ogrundade anklagelser.
Viime vuoden lopusta lähtien myös eurooppa-neuvoston kokoukset ovat joutuneet laajamittaisten mielenosoitusten kohteeksi.
Sedan slutet av förra året är också europeiska rådets möten föremålet för massiva protestaktioner.
Eräät meistä ovat joutuneet melkoisen paineen kohteeksi kotimaassaan tästä.
Några av oss har utsatts för en hel del påtryckningar i våra hemländer angående detta.
Keskustelimme tänä aamuna hyökkäyksistä, joiden kohteeksi parlamenttimme joutuu lähes päivittäin.
Vi talade senast i morse om de anfall mot vårt parlament som förekommer nästan dagligen.
Työpaikkojen määrän kasvu nostaa myös työelämän ehdot entistä enemmän huomion kohteeksi.
I takt med att fler får jobb kommer också arbetslivets villkor alltmer i fokus.
Teollinen kalastus on joutunut arvostelun kohteeksi monestakin syystä.
Industrifisket utsätts av flera anledningar för kritik.
Yksi tällaisen toimintasuunnitelman kohteeksi valituista maista on marokko.
Ett av de länder som valts ut för en sådan handlingsplan är marocko.
Itse eu:ssa 40-50 prosenttia naisista on ilmoittanut joutuneensa seksuaalisen häirinnän eri muotojen kohteeksi työpaikalla.
Procent av kvinnorna i EU har rapporterat olika former av sexuella trakasserier arbetet.
Sananvapautta ja lehdistönvapautta loukataan systemaattisesti, ja riippumattomat toimittajat joutuvat päivittäin salakavalan painostuksen kohteeksi.
Yttrande- och pressfriheten kränks systematiskt och de oberoende journalisterna utsätts dagligen för försåtliga påtryckningar.
Meidän on taisteltava tällaista toimintaa vastaan ja tuettava tällaisen rangaistuksen kohteeksi joutuneita.
Vi måste kämpa mot detta och stödja dem som bestraffas detta sätt.

Resultat: 187, Tid: 0.1112

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer