KOHTI PÅ SVENSKA

Översättning av kohti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6211, Tid: 0.1657

Exempel på att använda Kohti i en mening och deras översättningar

Se on tärkeä askel kohti uutta alkua yhdysvaltain politiikassa.
Detta är ett viktigt steg mot en ny början i amerikansk politik.
Bruttokansantuote asukasta kohti euroopassa nuts2-alueittain, 2004 GIF PDF excel.
Bruttonationalprodukten per capita i europa efter nuts2-område, 2004 GIF PDF excel.
Joten viikonloppumatka kohteeseen indian shores voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i indian shores kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Kuntien vuosikatteen muutos asukasta kohti, 2001-2002.
Förändring av kommunernas årsbidrag per invånare, 2001 2002.

Näemme mietinnön käänteenä kohti ekspansiivista ja elvyttävää suhdannepolitiikkaa.
Vi ser i betänkandet en vändning till förmån för en expansiv och stimulerande konjunkturpolitik.
On tärkeää, että osapuolet jatkavat työskentelyä kohti tätä päämäärää.
Det är viktigt att parterna fortsätter att arbeta mot detta mål.
On tärkeää, että etenemme kohti unionin monialaista lapsipolitiikkaa.
Det är viktigt att göra framsteg på vägen mot en övergripande europeisk barnpolitik.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot asukasta kohti seutukunnittain, 2005 GIF PDF excel.
Hushållens disponibla inkomster per invånare efter ekonomisk region, 2005 GIF PDF excel.
Joten viikonloppumatka kohteeseen westcliff-on-sea voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i westcliff-on-sea kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Ja sitten kohti seuraavaa etappia!
till nästa steg.
Hönkäise minua kohti.
Andas mig.
Kohti uudistettua maailman kauppajärjestöä keskustelu.
Mot en reformerad världshandelsorganisation debatt.
Tämä on merkittävä askel kohti euroopan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.
Det är ett stort steg på vägen mot en gemensam europeisk invandringspolitik.
Matka kohti ruotsia.
Resan till sverige.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot asukasta kohti seutukunnittain, 2001.
Hushållens disponibla inkomster per invånare efter ekonomisk region, 2001.
Nyt on aika siirtyä eteenpäin kohti pyrkimyksiämme ja määritellä uudistusstrategiamme.
Nu är det dags att göra framsteg i riktning mot våra ambitioner och att fastställa vår reformstrategi.
Älä suihkuta minua kohti!
Spreja inte mig!
Joten viikonloppumatka kohteeseen blue eye voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i blue eye kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Kehitys kohti ey:n taloudellista riippumattomuutta.
Framsteg på vägen mot ett ekonomiskt oberoende för gemenskapen.
Vuositulot ovat 180 dollaria henkeä kohti.
Årsinkomsten per invånare är 180 dollar.
Matka kohti ruotsia.
Vägen till sverige.
Ota askel kohti terveempää elämää.
Upprätthåller ett friskare liv .
Joten viikonloppumatka kohteeseen white house voi olla ensimmäinen askel kohti ilmaista hotelliyötä.
Så även en weekend i white house kan vara ett första steg mot en gratis hotellnatt.
Määrää kaukoputken käännettäväksi kohti valitun kohteen ekvatoriaalisia koordinaatteja.
Ställ in teleskopets målkoordinater till RA/dek- koordinaterna för det valda objektet.
Laskeudumme kohti hill valleyä kaliforniassa- kello 16.29- keskiviikkona 21. lokakuuta 2015.
Vi närmar oss hill valley, kalifornien... kl. 16.29... onsdagen den 21 oktober, 2015.
Tulliliiton voimaantulo on erittäin tärkeä askel kohti turkin euroopan unionin jäsenyyttä.
Tullunionens ikraftträdande är ett viktigt steg på vägen mot turkiets anslutning till europeiska unionen.
Alkoholijuomien kulutus asukasta kohti, 1960â 2012.
Alkoholkonsumtion per invånare, 1960-2012.
Se on myös edistynyt kohti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen suojelua.
Det har också tagit steg i riktning mot demokrati, mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter.
Thyrogenia tarvitaan vain yksi injektiopullo injektiota kohti.
Endast en flaska thyrogen behövs per injektion.
Mietintö on askel kohti työllisyyspolitiikkaa ja kestävää kehitystä.
Det är ett steg på väg mot en hållbar politik för sysselsättning och utveckling.

Resultat: 6211, Tid: 0.1657

"Kohti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer