KOSKA IHMISET PÅ SVENSKA

Översättning av koska ihmiset i Svenska

Resultat: 79, Tid: 0.0913

Exempel på att använda Koska Ihmiset i en mening och deras översättningar

Tämä ei ole hyväksyttävää, koska ihmiset ja uskonto kuuluvat yhteen.
Detta är oacceptabelt, eftersom människor och religion hör samman.
Pääsimme karsintoihin, koska ihmiset olivat uteliaita. se oli temppu.
Jag fick uttagningen för att folk var nyfikna.
Leimaaminen myös estää sairauden käsittelemisen, koska ihmiset pelkäävät leimautumista.
Stigmatisering hindrar också behandling av sjukdomen, eftersom människor är rädda för stigmat.
Sinä olet olemassa, koska ihmiset haluavat nähdä leijonia!
Hela regionen existerar för att folk vill se lejonen!

Kyseessä on poliittinen ongelma, koska ihmiset palelevat, joten tilanne on poliittisesti hankala.
Eftersom människor fryser är det en politiskt svår situation och därmed ett politiskt problem.
Olet poissa tolaltasi, koska ihmiset pitävät minusta enemmän.
Du e bara upprörd för att folk tycker mer om mig.
Nöyrä mielipiteeni on, että yhteiskunnat eivät muutu, koska ihmiset eivät muutu.
Enligt min uppfattning förändras inte samhällen eftersom människor inte förändras.
Koska ihmiset haluavat sanoa" salsa.
Bara för att folk gillar att säga "salsa.
Koska ihmiset tarvitsevat ihmeitä.
Eftersom människor behöver mirakel.
Minulla oli paljon tietoja,- koska ihmiset kertoivat niitä minulle.
Jag hade mycket information. för att folk berättade saker för mig.
Ette pidä minusta, koska ihmiset kunnioittavat minua.
Jag vet att du inte gillar mig för att folk respekterar mig.
Koska ihmiset ovat rakastuneita?
För att folk är kära?
Koska ihmiset haluavat tietää.- että kannatan jotakin.
För att folk vill veta att jag står för nåt.
Koska ihmiset uskovat niihin.
För att folk tror dem.
Sanot noin vain, koska ihmiset jättävät pikkupomot rauhaan.
Du säger till folk att du jobbar för narwal för att folk inte lägger märke till mellanchefer.
Olet mukana, koska ihmiset haluavat sinun olevan.
Ja. du ställer upp för att folket ville det.
Koska ihmiset vaativat sitä.
För att folket kräver det.
Nämä haasteet vain pahenevat koko ajan, koska ihmiset jättävät ympäristöön" jalanjälkiä.
Dessa utmaningar försvåras genom att människan gör nya "fotavtryck" i miljön.
Koska ihmiset käyttäytyvät paremmin, kun he tietävät olevansa valvonnan kohteena.
Anledningen är att folk uppför sig bättre när de är övervakade.
Osaksi koska ihmiset tarvitsevat paikan vanhemmille vesibalettiin ja ensiapuun.
Dels för att människor behöver ett ställe att dansa ballet och träna hjärta och lunga räddning.
Haluan, että se toteutuu, koska ihmiset haluavat nähdä hyvän matsin.
Jag vill fightas eftersom folket vill se en god fight.
Hän kuoli, koska ihmiset eivät selviä elinten poistosta.
Hon dog för människor överlever inte om organ plockas ut.
Maailma palaa, koska ihmiset haluavat parempaa.
Världen brann för folks girighet.
Maailma paloi, koska ihmiset halusivat enemmän.
Världen brann för folks girighet.
Hirveitä asioita tapahtuu, koska ihmiset antavat niiden tapahtua.
Hemska saker händer för folk låter dem ske.
Niin, koska ihmiset ja jumalat eivät sovi yhteen.
Nej, för människor och gudar är svåra att blanda.
Olen näkymätön, ymmärräthän, koska ihmiset eivät suostu näkemään minua.
Jag är nämligen osynlig. eftersom folk vägrar att se mig.
Annoin sen pois, koska ihmiset soittelivat kaiken aikaa.
Jåg skrotåde den för folk ringde helå tiden.
Koska ihmiset tappoivat heidät.
Nej! för att människorna dödade dom allihopa.
Koska ihmiset kuitenkin tappavat.
Att människor kan dö, exempelvis.

Resultat: 79, Tid: 0.0913

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Koska ihmiset" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer