KOULUISSA PÅ SVENSKA

Översättning av kouluissa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 362, Tid: 0.1076

Exempel på att använda Kouluissa i en mening och deras översättningar

Juuri kouluissa ja nuorisoalalla on nimittäin muodostunut vuosien saatossa yhteistyörakenteita.
Just inom området skolor och ungdomar har nämligen samarbetsstrukturer uppstått genom åren.
Päiväkodeissa ja kouluissa.
Jo, på skolorna och vården!
Luvulta alkaen on ruotsin kouluissa tarjottu maitoa ja kouluruokaa oppilaille.
Sedan 1950-talet har svenska skolor serverat mjölk och skolmat till eleverna.
Muissa kouluissa ei suvaita lemmikkejä.
Andra skolor tillåter inte husdjur.

Opetus eri kouluissa.
Studentexamen i de olika skolorna.
Norjan kouluissa vaaditaan kunnioitusta.
Den norska skolan bygger på respekt.
Kouluissa se jo näkyy.
Detta visar sig redan i skolan.
Valtion viranomaiset alistavat kristityt lapset valtion kouluissa uskonnolliselle syrjinnälle.
Den statliga förvaltningen utsätter kristna barn i de offentliga skolorna för religiös diskriminering.
Hän vierailee aktiivisesti kouluissa ja kirjastoissa.
Vi välkomnar alla som arbetar inom bibliotek och skola.
Smart wall paintia käytetään toimistoissa, kouluissa ja hotelleissa ympäri maailman.
Smart wall paint används i byråer, kontor, skolor och hotell överallt i världen.
Aihe: kouluissa tarjottavaa maitoa koskevat eurooppalaiset tukisäännöt.
Angående: europeiska bestämmelser för stöd till mjölk i skolorna.
Helsingissä järjestetään esiopetusta monissa päiväkodeissa ja kouluissa.
I helsingfors ordnas förskoleundervisning( esiopetus) i många daghem och skolor.
Samaan aikaan kuntien kouluissa säästetään entistä ankarammin.
Meritvärdet ökar något de kommunala skolorna.
Esiopetusta järjestetään useissa kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa.
Förskoleundervisning ordnas i flera av stadens daghem och skolor.
Kahdeksan uutta positiivista wilma-tuntimerkintää käyttöön kouluissa.
Åtta nya positiva wilma-anteckningar tas i bruk i skolorna.
Päiväkodeissa ja kouluissa tarjotaan lapsille ja nuorille ruokaa.
Barn och unga serveras mat i daghem och skolor.
Miksi kouluissa niitä pitäisi olla?
Varför inte även göra det för skolorna?
Näitä painopisteitä ovat internetin tehokas käyttö sähköiseenkaupankäyntiin ja julkisiin palveluihinmm. kouluissa ja yrityksissä.
Hithör en ändamålsenlig användning av internet för e-handel och offentligatjänster dvs. även skolor och företag.
Tämä voidaan saavuttaa kouluissa aloitettavalla koulutusohjelmalla.
Det kan man göra genom ett utbildningsprogram som bör börja i skolorna.
Monet ihmiset yhdistävät oppimisen yleensä koulutukseen kouluissa ja yliopistoissa.
Många människor förknippar vanligen lärande med utbildning vid skolor och universitet.
Ohjelman jäsenet järjestävät kansallisia seminaareja ja kursseja yhteistyössä sanoi kouluissa.
Medlemmarna program anordna nationella seminarier och kurser i samarbete med de nämnda skolorna.
Sisään 1920-1930 muodostettaessa tieteellisten kouluissa jatkettiin.
I 1920-1930 processen att bilda vetenskapliga skolor fortsatte.
Ryhmä kuuluu kunnan kouluissa- taiteita rahoittavaan ohjelmaan.
Gruppen ingår i ett nationellt program som bekostar humaniora i skolorna.
Saniteettilaitteiden ABC lastentarhoissa ja kouluissa on seuraavanlaine... VALITSE.
ABC för sanitär utrustning i barnstugor och skolor är följande: aktiva skållsk...välj.
Meidän historiaamme ei kai opeteta rooman kouluissa.
De undervisar nog inte vår historia i romerska skolor.
Näkemään ero siinä, miten ihmisiä kohdellaan ja näkemään erilaisuus kouluissa, vankiloissa ja.
Se hur människor fortfarande behandlas olika. se skillnaderna i skolorna och fängelserna.
Kaikissa suurissa kouluissa.
Alla stora skolor.
Parhaissa kouluissa.
De bästa skolorna.
Tony blair halusi palauttaa arvostuksen kouluissa, yhteisöissä ja kaupungeissa.- nyt näemme yhdistelmän näistä.
Tony blair ville få tillbaka respekten i samhället och skolorna.
Kuten lentoemäntä tai englannin opettaminen, espanjaa puhuvissa kouluissa.
Som en flygvärdinna eller engelsklärare på spansktalande skolor.

Resultat: 362, Tid: 0.1076

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer