KUIVUNUT PÅ SVENSKA

Översättning av kuivunut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 72, Tid: 0.0943

Exempel på att använda Kuivunut i en mening och deras översättningar

Muste oli tuskin kuivunut berliinissä, kun pyrkimykset tavoitteiden vesittämiseksi aloitettiin.
Bläcket hade knappt torkat i berlin när vissa började försöka vattna ur det.
Kun tämä on kuivunut, olet valmis lähtemään.
När den har torkat är du klar.
Älä kosketa hoidettua eläintä ennen kuin alue, jolle valmiste on annettu, on kuivunut.
Vidrör inte behandlade djur förrän applikationsområdet är torrt.
Veri oli jo kuivunut.
Blodet var redan torrt.

Täällä tuoksuu kuivunut veri ja huono kölninvesi.
Stället luktar torkat blod och dåligt rakvatten.
Lsä sanoi että se on kuivunut.
Far sa att den hade sinat.
Kieli on kuivunut.
Tungan är torr.
Kaivo on kuivunut.
Brunnen har sinat.
Muste on kuivunut.
Bläcket är torrt.
Odota, että se on kuivunut.
Vänta tills ytan har torkat.
Odota, että se on kuivunut.
Vänta tills ytan har torkat. r in.
Se on kuivunut.
Det borde vara torrt.
Paperimassa ei ole vielä kuivunut.
De är inte torra än.
Maalikaan ei ole vielä kuivunut.
Låter som att färgen inte ens är torr än.
Valmisteella käsiteltyjä eläimiä ei siis tule pestä ennen kuin liuos on kuivunut.
Behandlade djur skall därför inte badas förrän lösningen har torkat.
Muste ei ole vielä kuivunut.
Bläcket är inte torrt ännu.
Lakka ei ollut kuivunut tai jotain.
Naglarna var inte torra eller nåt.
Odota, että iho on kuivunut.
Vänta tills ytan har torkat.
Heidän, joilla on ankara ilme, tiukka suu ja kuivunut pillu.
De med sina hårda blickar, tystade munnar och torra fittor?
Loppuottelusarja oli kuukausia sitten, fallon,- eikä hevonpaska ole vieläkään kuivunut.
Världsserien var för länge sen, och hästskiten har inte torkat än.
Tämä veri on kuivunut.
Blodet är torkat.
Muste ei ole kuivunut.
Bläcket har inte torkat.
Se on kuivunut.
Den har torkat.
Maali ei ole kuivunut.
Färgen har inte torkat.
Vihreä kynäni on kuivunut.
Min gröna penna har torkat.
Kuin kuivunut valtameri.
Som en torr ocean.
Pete, kuivunut yrjö.
Pete, torka spyor.
Ymmärrän, että lähde on kuivunut.
Jag förstår att brunnen har sinat.
Onko se kuivunut?
Är den torr?
Ihoni on kokonaan kuivunut.
Min hud är fullständigt och helt torr.

Resultat: 72, Tid: 0.0943

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer