KUTEN MUUTKIN PÅ SVENSKA

Översättning av kuten muutkin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 130, Tid: 0.1743

Exempel på att använda Kuten Muutkin i en mening och deras översättningar

Rasburikaasi, kuten muutkin proteiinit, voi aiheuttaa ihmisille allergisia reaktioita.
Det är möjligt att rasburikas, liksom andra proteiner, kan inducera allergiska reaktioner hos människor.
Menneisyydessä tšekkoslovakia, kuten muutkin neuvostoblokin maat, oli aktiivinen kehitysmaissa.
Tjeckoslovakien, liksom andra länder i sovjetblocket, var tidigare aktivt i utvecklingsländerna.
Kuten muutkin ovat todenneet, haavoittuvien kuluttajien määritelmästä kannetaan edelleen huolta.
Som andra redan har sagt råder det fortfarande tveksamhet när det gäller definitionen av begreppet sårbara konsumenter.
Kuten muutkin itäiset indoarjalaiset kielet, bengali kehittyi intian niemimaan itäisistä keski-indoarjalaisista kielistä.
Liksom andra östliga indoariska språk uppkom bengali ur de östliga medelindiska språken på indiska halvön.

Olen huolissani irakin kansan ahdingosta, kuten muutkin puhujat.
Jag är bekymrad, liksom de övriga talarna, över befolkningens belägenhet i irak.
Kuten muutkin ovat aikaisemmin tehneet, pankaa jotakin sydämestänne laatikkoon.
Som andra har gjort förr, ber jag er lägga nåt kärt i lådan.
Kuten muutkin, mutta enemmän.
Som andra karlar fast ännu mer.
He olivat köyhiä kuten muutkin, mutta russell lähetti linnun takaisin.
De var lika fattiga som vi andra. men han skickade tillbaka den.
Bondenza, kuten muutkin vastaavat lääkkeet, voi laskea veren kalsiumpitoisuutta.
Liksom andra liknande preparat, kan bondenza orsaka sänkta kalciumnivåer i blodet.
Bonviva, kuten muutkin vastaavat lääkkeet, voi laskea veren kalsiumpitoisuutta.
Liksom andra liknande preparat, kan bonviva orsaka sänkta kalciumnivåer i blodet.
Kuten muutkin tähän lääkeryhmään kuuluvat lääkkeet, myös neupro saattaa aiheuttaa.
I likhet med andra läkemedel i denna klass kan neupro orsaka spelmissbruk och ökad.
Kuten muutkin itsemurhaklubilaiset hänkin näki äkkiä kaiken selvästi.
Som andra i självmordsklubben ser han plötsligt allting klart.
Käytä pulloa kuten muutkin.
Använd en flaska som vi andra.
Kuten muutkin tiivisteet, myös tachosil saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.
Liksom andra förslutningsmedel kan tachosil framkalla en allergisk reaktion.
Saat tehdä kuten muutkin.
Gör som vi andra.
Kuten muutkin gyraasinestäjät, siprofloksasiininkin voi aiheuttaa nivelvaurioita nuorilla, kasvuvaiheessa olevilla eläimillä.
Liksom andra gyrashämmare kan ciprofloxacin orsaka ledskador under tillväxtfasen hos unga djur.
Homoseksuaalit ovat kuten muutkin.
Homosexuella är som vi andra.
Kuten muutkin ihmissudet, purressaan jotakin, se välittää taudin.
Liksom andra varulvar, när den biter någon, det passerar på sjukdomen.
Kuten muutkin kirotut sielut.
Liksom andra fördömda själar.
Hän vuotaa verta kuten muutkin.
Nu blöder han som vi andra!
Fentanyyli, kuten muutkin µ- opioidireseptorin agonistit, saa aikaan annoksesta riippuvaisen hengityslaman.
Fentanyl ger, liksom alla µ- opioidreceptoragonister, en dosberoende andningsdepression.
Yliherkkyysreaktiot ja allergiset reaktiot kuten muutkin rekombinanttivalmisteet, raptiva saattaa olla immunogeeninen.
Överkänslighet och allergiska reaktioner liksom alla rekombinanta produkter är raptiva potentiellt immunogent.
Tietenkin, kuten muutkin opettajat neiti tanner.
Visst, liksom alla de andra lärare och missar tanner.
New york kuten muutkin metropolit, on organismi.
New york är liksom alla storstäder en organism.
Meidän kesken, kuten muutkin salemin salaisuudet.
Det stannar mellan oss. som så många av salems hemligheter.
Nauti kuten muutkin.
Kristinusko, kuten muutkin teistiset uskonnot, on aikamme suurin huijaus.
Kristendomen, och alla andra teistiska trosystem, är denna ålders bedrägeri.
Mielenterveyshäiriöt ovat tulleet hyväksytyiksi sairauksiksi kuten muutkin sairaudet, selittää kristina kunttu.
Psykiska sjukdomar har accepterats som sjukdomar bland andra, säger kristina kunttu.
Kuten muutkin maat, mainostaa sivusto liikenneyhteyksiä.
Liksom de andra länderna framhävs också estlands trafikförbindelser på webbsidan.
Puolueryhmäni nimittäin kannattaa siirtymäjärjestelyä, aivan kuten muutkin puolueryhmät.
Min grupp stöder nämligen övergångbestämmelserna, liksom övriga grupper.

Resultat: 130, Tid: 0.1743

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Kuten muutkin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer