KUUKAUSIEN AJAN PÅ SVENSKA

Översättning av kuukausien ajan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 90, Tid: 0.124

Exempel på att använda Kuukausien Ajan i en mening och deras översättningar

Olimme kuukausien ajan ystäviä,- työskentelimme king cityssä.
Vi var vänner i månader, vi arbetade ihop i king city.
Äiti itki kuukausien ajan.
Mamma grät i flera månader.
Olen odottanut tätä kuukausien ajan.
Jag har väntat i månader på det här.
Rich jäljitti sinua kuukausien ajan.
Rich spårade dig i månader, alex.

Italian uusi hallitus on valitettavasti jo kuukausien ajan estänyt hänen nimittämisensä.
Tyvärr har den nya italienska regeringen nu i flera månader blockerat utnämningen av honom.
Joka ikinen päivä, ja jatkunut jo monien kuukausien ajan.
De ringer varannan dag och har pågått i månader nu.
Hän liehitteli minua kuukausien ajan.
Han uppvaktade mig i flera månader.
Ja näin on ollut kuukausien ajan.
Det har varit så i flera månader.
Kuukausien ajan meistä on tuntunut siltä, että parlamenttia huiputetaan tässä kysymyksessä.
I månader har vi haft en känsla av att parlamentet hålls på sträckbänken i denna fråga.
Monta kertaa, kuukausien ajan.
Flera gånger. i flera månader.
Autoja on seurannut meitä kuukausien ajan.
Bilar har förföljt oss i månader.
Ovat koonneet joukkoja ja toimittaneet tavaraa- perthiin ja takaisin kuukausien ajan.
Trupp och utrustningsleveranser fram och tillbaka från perth i månader.
Jessica. valehtelit minulle kuukausien ajan.
Jessica, du ljög för mig i flera månader.
En tiedä, mutta olen seurannut cinemaxin kanavaa kuukausien ajan.
Jag vet inte men jag har kollat cinemax varje natt i månader.
Hän itki tuntikausia. kuukausien ajan.
Hon grät i timmar, i flera månader.
Pidin hänestä huolta kuukausien ajan.
Jag tog hand om henne i flera månader.
Olen seurannut häntä kuukausien ajan.
Jag har följt efter henne i månader.
Ihmiset poltti piipun karstaa kuukausien ajan.
Folk hade rökt hartsen i sina pipor i månader.
Sisälläsi on ollut kaksi ihmistä kuukausien ajan.
Jag kom på att du haft två liv inuti dig i flera månader.
Testaus jatkui kuukausien ajan.
Testerna pågick i månader.
Ne ovat haistaneet kuukausien ajan vain aavikon kuivan tuoksun.
I flera månader har de bara känt doften av den torra öknen.
Oli tehnyt sitä kuukausien ajan.
Han hade visst gjort det i flera månader.
Anemiasi on kehittynyt kuukausien ajan.
Blodbristen har tydligen utvecklats i månader.
Olen tutkinut uutta reittiä eigerille kuukausien ajan.
Jag har studerat färdleden i månader.
Olen halunnut tehdä tämän jo kuukausien ajan.
Jag har velat göra det här i månader.
Mutta sanoit, että etsijä on metsästänyt minua kuukausien ajan.
Du sa att sökaren har jagat mig i månader.
Näit kuinka kärsin kuukausien ajan.
Du såg hur jag led i månader.
Se oli suljettu kuukausien ajan.
Det var igentäppt i månader.
Teos, jota hän on työstänyt kuukausien ajan.
Ett verk som hon jobbat på i månader.
Miksi hän on teleportannut itsensä sinne kuukausien ajan.
Varför han teleporterat sig in där i månader.

Resultat: 90, Tid: 0.124

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer