KUULLUT PÅ SVENSKA

Översättning av kuullut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6699, Tid: 0.1994

Exempel på att använda Kuullut i en mening och deras översättningar

Hän on kuullut tämän ennenkin.
Hon har hört det förut.
Olen kuullut monia hyviä venäjän parlamentille ja uudelle hallitukselle osoitettuja neuvoja.
Jag har lyssnat till många goda råd till rysslands parlament och nya regering.
Olen kuullut, että neuvosto on turhautunut.
Jag har hört att rådet är frustrerat.
Hän on kuullut tämän ennenkin.
Hon hade hört den förut.

Olen kuullut jo ihan tarpeeksi nyyhkytarinoita.
Jag har fått nog av småstadstragedier. jag orkar inte.
Olette kuullut kaiken, mitä sanottavaa meillä on tästä aiheesta.
Du har lyssnat till allt som vi har att säga om detta ämne.
Mutta en kuullut enää, mitä hän sanoi.
Men jag uppfattade inte längre vad han sa.
Komission jäsen byrne on kuullut väliaikaista valiokuntaa ja esittänyt joitakin hyviä ehdotuksia.
Kommissionsledamot byrne har lyssnat på det tillfälliga utskottet och lagt fram några bra förslag.
Poliisi oli kuullut miestaistosta.
Polisen hade fått nys om manskampen.
Puheenjohtaja barroso on kuullut huomautuksemme.
Barroso har hört våra synpunkter.
Olen kuullut yksityiskohdat.
Jag har fått alla detaljer.
Anteeksi, en kuullut nimeänne.
Förlåt, jag uppfattade inte namnet.
Mitä olet kuullut, shane?
Vad har du hört?
En ole eläessäni kuullut näin paljon hölynpölyä.
Jag har aldrig hört så mycket nonsens.
Vuosia olen kuullut idioottien teorioita dallasista.
Jag har lyssnat till alla stolliga teorier om dallas.
Ääniluotain ei kuullut mitään, koska se otus oli piilossa.
Sonarn hörde inget ljud, eftersom varelsen gömde sig.
Olen kuullut, että europolia vahvistetaan.
Jag har hört att europol ska förstärkas.
Kun lautakunta on pyynnön kuullut, he kysyvät vastustammeko me.
När nämnden lyssnat på deras begäran så frågar de oss, om vi har något att invända.
Olen kuullut tarpeeksi kauheuksia.
Jag har fått nog av hemska historier.
Logan, en kuullut viimeistä viestiä.
USS logan, jag uppfattade inte sista meddelandet.
Olen kuullut monia keskusteluja.
Jag har lyssnat på många samtal.
Mitä olette kuullut?
Hurså? vad har du hört?
En kuullut heistä 37 tuntiin.
Jag hörde ingenting på 37 timmar.
En ole kuullut yhtään valitusta.
Jag har inte fått några klagomål alls.
Olisin mielelläni kuullut komission jäsenen mielipiteen asiasta.
Jag skulle ändå vilja höra kommissionärens åsikt om det.
Olen kuullut, että keskimääräinen viivästyminen on 20 minuuttia.
Jag har hört att den genomsnittliga förseningen är 20 minuter.
Anteeksi, en kuullut nimeänne.
Ursäkta, jag uppfattade inte ert namn.
Olen kuullut esityksenne ja vetäydyn harkitsemaan niitä.
Jag har lyssnat på era framställningar och ska överväga dem.
Olisin kuullut mielelläni komission jäsenen kannan tähän.
Jag skulle mycket gärna vilja höra kommissionärens ståndpunkt i fråga om detta.

Resultat: 6699, Tid: 0.1994

"Kuullut" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer