LIIAN PÅ SVENSKA

Översättning av liian i Svenska

S Synonymer

Resultat: 22968, Tid: 0.1925

Exempel på att använda Liian i en mening och deras översättningar

Vaikka yö oli liian onnistunut, saat helposti kotiin.
Även om natten var alltför framgångsrik, kommer du att få hem lätt.
Colajannin mietintö tulee oikeastaan liian myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Colajannibetänkandet kommer egentligen alldeles för sent men bättre sent än aldrig.
Sijoittajansuoja on sivuutettu keskustelussa liian usein.
Investerarskyddet har försummats alltför ofta under denna diskussion.
Liian vanha.
Det är för gammalt.

Eu:n lait ovat usein liian jäykkiä.
Eg-lagstiftningen blir alltför ofta cementerad.
Tämä on liian vähän.
Det är alldeles för lite.
Ympäristöasiat ovat liian usein taka-alalla kehitysyhteistyössä.
Miljöfrågorna är alltför ofta undanskymda i utvecklingsarbetet.
Onko kumppanisi liian mustasukkainen?
Är din partner alldeles för svartsjuk?
Liian matalaa.
Det är för grunt.
Sen vuoksi on liian aikaista puhua vakaasta elpymisestä.
Det är därför lite för tidigt att tala om en stadig återhämtning.
Luultavasti liian kauan.
Kanske alldeles för länge?
Tuntuu, että pukeuduin liian huonosti.
Jag känner mig lite för dåligt klädd.
Liian alkeellista.
Det är för elementärt.
Liian pimeä, liian kaukana.
Nej. det var för mörkt, för långt bort.
Onkohan tämä liian paljastava?
Var den alltför avslöjande?
Liian avara.
Det är för öppet.
Ja tuo liian pitkä.
Och den är för lång.
Eihän se ole liian lyhyt?
Är det inte lite för kort?
On liian aikaista tehdä mitään päätelmiä muutoksista, joita saatetaan tarvita.
Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om vilka ändringar som kan behövas.
Kyse on kuitenkin liian rajoittavasta säännöksestä.
Denna bestämmelse är emellertid alltför restriktiv.
Liian helppo.
Ja, det var för lätt.
Liian pimeä, en näe mitään.
Det är för mörkt. jag ser ingenting.
Liian varhain.
Ja, det var för tidigt.
Liian pieni.
Nej, den är för liten.
Nykyisin tiedonsiirto kestää liian kauan.
I nuläget tar det alldeles för lång tid att överföra uppgifter.
Ajankohtaan nähden mietinnöstä on paisunut käsittelyn aikana liian laaja.
Med tanke på tidpunkten har betänkandet under behandlingen blivit alltför omfattande.
Minusta on liian varhaista alkaa toteuttaa strategiaa.
Det är lite för tidigt att börja implementera en strategi.
Joskus siinä mennään liian pitkälle.
Men ibland går det lite för långt.
Liian myöhäistä.
Det var för sent.
Valitettavasti oli liian lyhyt.
Men den var alldeles för kort!

Resultat: 22968, Tid: 0.1925

"Liian" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer