LIIKAA PÅ SVENSKA

Översättning av liikaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5795, Tid: 0.1889

Exempel på att använda Liikaa i en mening och deras översättningar

Mitään ei ole liikaa vaivaa!
Inget är för mycket besvär!
Lyhyesti sanottuna huippukokouksia on liikaa ja päälinjoja on liian vähän.
Kort sagt, det finns för många toppmöten och för få huvudlinjer.
Kuinka paljon pitsilyhtyjä on liikaa?
Hur mycket är för mycket skärmtid?
Pelkään, että on tuhlattu jo liikaa aikaa.
Tyvärr har alltför mycket tid redan slösats bort.

Meillä on liikaa järjestöjä, jotka toimivat koordinoimattomasti.
Vi har för många organisationer, som arbetar utan samordning.
Join liikaa kahvia.
Druckit för mycket kaffe.
Mitään ei ole liikaa heille.
Ingenting var för mycket för dem.
Mitään ei ole liikaa vaivaa.
Ingenting är alltför mycket besvär.
Meillä on liikaa rahaa.
Vi har för mycket pengar.
Syntaksivirhe: liikaa parametreja.
Syntaxfel: för många argument.
Tietojen saatavuudelle on liikaa byrokraattisia esteitä.
Det finns för många byråkratiska hinder för tillgången till information.
Asiasta vastaavia viranomaisia on liikaa, ja jonkun on otettava johtoasema.
Det är alltför många myndigheter inblandade och någon måste axla ledarrollen.
Nämä kaksi siis olivat liikaa.
De här två var alltså för mycket.
Kun halutaan säätää liikaa ja liian nopeasti lakeja, säädetään huonosti.
Om man vill lagstifta alltför mycket och alltför snabbt lagstiftar man dåligt.
Rakastan häntä liikaa antaakseni sen tapahtua.
Jag älskar henne för mycket för att låta det ske.
Valitettavasti suojeluun hukattiin liikaa aikaa, eikä kaikki ole sujunut kitkatta.
Tyvärr slösades alltför mycket tid på skydd och allt har inte förlöpt smidigt.
Kaikkea on vain liikaa.
Allt blir bara för mycket.
Olit liikaa hänelle.
Du var för mycket för henne.
Hän painosti sinua liikaa.
Det var han. han pressade dig för hårt.
Harmaita alueita on liikaa.
Det finns för många gråzoner.
Jos teemme liikaa poikkeuksia, annamme yrityksille mahdollisuuden kiertää säännöt.
Om vi gör alltför många undantag ger vi företagarna möjlighet att kringgå reglerna.
Olemme nähneet liikaa julistustekstejä, joilla ei ole ollut mitään vaikutusta.
Vi har sett alltför många förklarande texter som inte fått någon verkan.
Joskus pataljoonaa voi harjoittaa liikaa.
Ibland kan en bataljon drillas för hårt.
Käyttörajoitusrike: liikaa toimintoja pyydetty max.% 1.
Brott mot platsens principbegränsning: för många åtgärder begärdes max.% 1.
Annan liikaa painoarvoa ystäville.
Jag har lagt för stor vikt vid vänskap.
Lupaamme olla leveilemättä liikaa hyväpalkkaisella työllämme.
Vi lovar att inte skryta alltför mycket med våra nya, välbetalda jobb.
Jos otat liikaa insuliinia.
Om du tar för mycket insulin.
Tämä on sinulle liikaa.
Det är för mycket för dig.
Tehnyt taas liikaa töitä.
Du har jobbat för hårt igen.
Ei liikaa turisteja.
Inte alltför många turister.

Resultat: 5795, Tid: 0.1889

SE ÄVEN

"Liikaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer