LIIKKEESEEN PÅ SVENSKA

Översättning av liikkeeseen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 120, Tid: 0.1181

Exempel på att använda Liikkeeseen i en mening och deras översättningar

Minun on sitouduttava liikkeeseen.
Jag måste hänge mig till rörelsen.
Vipuseen liikkeeseen luovutus.
Övergång till fri omsättning.
Minä vedin jasonin mukaan liikkeeseen.
Det var jag som ledde in honom i rörelsen.
Meidän on palattava liikkeeseen hakemaan pari asiaa.
Vi måste gå tillbaka till butiken och hämta ett par saker.

Yksinkertaistettu ilmoitus ja kotitullausmenettely luovutettaessa ta­varoita vapaaseen liikkeeseen.
Den förenklade deklarationen och det lokala klareringsförfarandet för varors övergång till fri omsättning.
Gerry, jos saan kysyä... miten päädyit liikkeeseen?
Förlåt att jag frågar, men hur kom du in i rörelsen?
Soitin liikkeeseen. sanoin että on hätätapaus.
Jag ringde affären, sa att det var akut.
Pomosi tuli liikkeeseen, koska halusi tunteista eroon.
Han kom till butiken för att bli av med känslorna.
Maksun siirtäminen vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta alkavan 30 päivän pituisen määräajan jälkeen tapahtuvaksi.
Anstånd med betalningen utöver fristen på 30 dagar efter övergång till fri omsättning.
Kaikki liittyy liikkeeseen.
Det finns i rörelsen.
Tule liikkeeseen, niin puhutaan.
Kom till butiken så vi får prata.
Tule mukaan liikkeeseen.
Gå med i rörelsen.
Siksi tulin liikkeeseen.
Och därför kom jag till affären.
Sasha, se reagoi liikkeeseen. älä liiku. pysy paikallasi.
Den reagerar på rörelse, stå stilla.
Mietin tässä, josko sinä... jätit lompakkosi tänään liikkeeseen?
Jag undrar om du... om du glömde plånboken i affären i dag?
Täällä harjoitettuun liikkeeseen tai ammattiin kuuluva omaisuus, oikeus tai etuus.
Egendom, rätt eller förmån, som tillhör här bedriven rörelse eller utövat yrke;
Rosalee sanoo menevänsä liikkeeseen.
Rosalee åker till butiken.
Se ei vaikuta reagoivan liikkeeseen.
Den ser inte ut att reagera på rörelse.
Cengiz tuo jotakin liikkeeseen myöhemmin.
Cengiz tar med lite till affären senare.
Mitä liikkeeseen kuuluu?
Hur var det i butiken?
Scanner, joka saattaa kuulua revokin liikkeeseen.
En känd scanner som kanske tillhör revoks rörelse.
Minun on mentävä sinne liikkeeseen.
Konsthantverk.- jag måste hitta butiken.
Uskot liikkeeseen.
Du tror på vår rörelse.
Mene liikkeeseen.
Gå till butiken.
Hän kuuluu ihmisten ylivaltaa kannattavaan liikkeeseen.
Han är en av människornas överhögs rörelse.
Meidän on mentävä liikkeeseen.
Vi måste till butiken.
Hiekka altaan pohjalla viittaa liikkeeseen.
Sanden på botten av poolen... visade tecken på rörelse.
Soititteko liikkeeseen?
Har du ringt butiken?
Kenellä on pääsy liikkeeseen?
Vilka har tillträde till butiken?
Pahat pojat katkaisivat kaikki yhteydet liikkeeseen.
Skurkarna stängde nog av all kommunikation till butiken.

Resultat: 120, Tid: 0.1181

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer