LIITTYMÄÄN PÅ SVENSKA

Översättning av liittymään i Svenska

S Synonymer

Resultat: 213, Tid: 0.1139

Exempel på att använda Liittymään i en mening och deras översättningar

Siksikö, että käskit häntä liittymään lontoon turvapaikkaan?
Att du sa till honom att gå med londons fristad?
Oletko valmis liittymään meihin, ruth?
Är du redo att gå med oss, ruth?
Kolmanneksi totean, että kroatia on ollut jo pitkään valmis liittymään euroopan unioniin.
För det tredje har kroatien sedan länge varit redo att ansluta sig till europeiska unionen.
Yritätkö saada minut liittymään kulttiin?
Försöker du få mig att gå med i en kult?

Euroopan parlamentin näkemyksen mukaan romania ja bulgaria ovat valmiita liittymään schengenin alueeseen.
Enligt europaparlamentets mening är rumänien och bulgarien redo att ansluta sig till schengenområdet.
Valtaosa uusista jäsenvaltioista ei ole vielä valmis liittymään.
De flesta av de nya medlemsstaterna är ännu inte redo för anslutning.
Suostuin liittymään ryhmään heti.
med i gruppen genast.
Äiti taivutteli minut liittymään naisylioppilaiden yhdistykseen.
Mamma övertalade mig att gå med en studentförening.
Muita elimiä ja instituutioita vaaditaan liittymään sopimukseen.
De andra organen och institutionerna uppmanas att ansluta sig till avtalet.
Vain tulevaisuus näyttää, milloin kroatia on valmis liittymään.
Bara framtiden kan visa när kroatien är redo för anslutning.
Uusi ryhmä ehdokasvaltioita valmistautuu liittymään euroopan unioniin.
En ny grupp kandidatländer förbereder sig för att gå med i EU.
Kutsun sinut liittymään taalamoloihin.
Jag erbjuder dig att gå med i dickie dollar scholars.
Todellinen hank henshaw kiristi isän liittymään deo:hon.
Den verkliga hank henshaw tvingade pappa att ansluta sig till DEO.
Kauan sitten kutsuin hänet liittymään eliittiryhmään.
För länge sen erbjöd jag henne att ansluta sig till ett elitföretag.
Meidän on kuitenkin mietittävä, onko turkki valmis liittymään euroopan unioniin.
Men vi måste fråga oss själva om turkiet är redo att gå med i EU.
Hän sai minut liittymään vapaa mars -liikkeeseen.
Genom honom kom jag med i befria mars.
Toivoin, että milo voisi voinut ylipuhua sinut liittymään meihin.
Jag hoppades att milo skulle övertala dig att gå med oss.
En tullut liittymään.
Jag är inte här för att gå med.
Kutsumme sinut liittymään meidän nähtyään ekologinen.
Vi inbjuder dig att gå med i vår strävan att göra en ekologiskt.
Kutsumme sinut liittymään meidän ponnisteluja, jotta.
Vi inbjuder dig att gå med i vår strävan att göra.
Nämä kuponkia oikeuttaa sinut liittymään $ 2,500 new depositors ilmaisturnauksia ilman lisäkustannuksia.
Dessa tokens ger dig rätt att gå$ 2,500 nya insättare freeroll turneringar med utan extra kostnad.
Kutsumme sinut liittymään meidän ponnisteluja, jotta.
Vi inbjuder dig att gå med i vår strävan att göra en.
Klubiin pääset liittymään tästä.
Får väl ansluta mig till klubben.
Bulgaria on halukas liittymään euroopan unioniin ja natoon.
Bulgarien är angeläget om att gå med i europeiska unionen och nato.
He kaikki ilmaisivat olevansa sitoutuneita liittymään eurooppalaiseen perheeseen.
De uttryckte alla sitt engagemang för att gå med i den europeiska familjen.
Lisäksi se kehottaa valtioita liittymään kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin, joilla kielletään kuolemanrangaistus.
Dessutom uppmanar rådet att staterna skall ansluta sig till internationella instrument som förbjuder dödsstraffet.
Yhdysvallat sitoutui liittymään yk:n asiaa koskeviin toimiin, mikä on myönteinen asia.
Usa:s åtagande att ansluta sig till fn:s ansträngningar var välkommet.
Hänhän sinut sai liittymään tähtilaivastoon?
Han övertalade dig att gå med i stjärnflottan, va?
Hän sai sinut liittymään lukupiiriin.
Så hon har fått dig att gå med i en läsarklubb?
Teidät on valittu liittymään amerikan salaisimpaan seuraan.
Ni har blivit utvalda att bli medlemmar i det hemligaste sällskapet i USA.

Resultat: 213, Tid: 0.1139

SE ÄVEN

Se även


"Liittymään" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer