LOPETTAA PÅ SVENSKA

Översättning av lopettaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4448, Tid: 0.3358

Exempel på att använda Lopettaa i en mening och deras översättningar

Pitäisikö meidän lopettaa viinintuotanto alkoholismin vuoksi?
Borde vi sluta tillverka vin på grund av alkoholismen?
Haluaisin lopettaa optimistiseen sävyyn.
Jag vill sluta i optimistiska ordalag.
Euroopan unionin pitäisi lopultakin lopettaa ydinenergian tukeminen ja lakkauttaa euratomin perustamissopimus.
EU bör äntligen stoppa främjandet av kärnenergi och upphäva euratomfördraget.
Astmapotilaiden viani- hoitoa ei pidä lopettaa äkillisesti pahenemisvaiheiden riskin vuoksi.
Behandling med viani diskus skall inte avbrytas abrupt hos astmapatienter på grund av risk för exacerbationer.

Jäsenvaltioiden pitäisi lopettaa laittomien maahanmuuttajien palkitseminen oleskeluluvilla.
Medlemsstaterna måste sluta belöna olagliga invandrare med uppehållstillstånd.
Meidän pitää lopettaa tämä. nyt.
Vi måste stoppa det här... nu.
Voit lopettaa testaamisen, kun lh-huippusi havaitaan.
Du kan sluta testa när du detekterar din lh-ökning.
Sen vuoksi potilaat voivat lopettaa lamictalin käytön ilman asteittaista annoksen pienentämistä.
Patienter kan därför upphöra med lamictal utan någon stegvis minskning av dosen.
Meidän täytyy lopettaa tämä!
Vi måste stoppa det här.
Hoito tulisi lopettaa, jos verenvuotoa havaitaan tai epäillään.
Behandlingen bör avbrytas om blödning observeras eller misstänks.
Meidän on pakko lopettaa teeskenteleminen.
Vi måste sätta stopp för hyckleriet.
Hoito tulee lopettaa viimeistään 10 päivän kuluttua, jos tilan kliinistä kohenemista ei havaita.
Behandling bör avbrytas senast efter 10 dagar om ingen klinisk förbättring har iakttagits.
Voiko se lopettaa sodan?
Kan det stoppa kriget?
Imetys tulee lopettaa SPRYCEL- hoidon ajaksi.
Amning bör upphöra under behandling med SPRYCEL.
Meidän täytyy lopettaa sanomasta, ettei sosiaalinen ulottuvuus ole osa euroopan vastuualuetta.
Vi måste sluta hävda att den sociala dimensionen inte tillhör eu:s ansvarsområde.
Haluatko sinä lopettaa?
Vill du lägga av?
Ette voi lopettaa tätä, herra tohtori.
Ni kan inte stoppa det här, mr doktor.
Olisin voinut lopettaa.
Jag hade kunnat sätta stopp för det.
Tämä palvelu voidaan lopettaa tai sen ehtoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.
Den här servicen kan upphöra eller villkoren kan ändras utan föregående meddelande.
En voi lopettaa nauramista.
Kunde inte sluta skratta.
Hoito tulisi lopettaa potilailla, joille vastetta ei ilmene 12 viikon kuluttua.
Behandlingen ska avbrytas för patienter som inte uppvisar något svar efter 12 veckor.
Sinun pitää lopettaa herkkujen syöminen.
Du måste lägga av med hundgodiset.
Minun on yritettävä lopettaa tappaminen.
Jag måste försöka sätta stopp för dödandet.
Pramipexole teva voi lopettaa maidon tuotannon.
Pramipexole teva kan stoppa mjölkproduktionen.
Yksi asia, että pelaaja voi valita, on milloin aloittaa ja lopettaa pelaamisen.
En sak som en spelare kan välja är när att starta och sluta spela.
Haluammeko lopettaa tämän vai haluammeko vain jatkaa puhumista?
Vill vi ha ett slut på detta eller vill vi bara fortsätta att prata?
Pommitus täytyy lopettaa heti!
Bombningen måste avbrytas genast!
Varotoimena imetys tulisi lopettaa lakosamidihoidon ajaksi.
För säkerhets skull ska amning upphöra under behandling med lakosamid.
Minun mielestäni hänen pitäisi lopettaa.
De tycker att hon borde sluta.
Ellei paranemista ole tapahtunut kahden kuukauden kuluttua, clomicalm- hoito tulee lopettaa.
I de fall ingen förbättring ses efter 2 månader, bör behandlingen med clomicalm upphöra.

Resultat: 4448, Tid: 0.3358

"Lopettaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer