LOUKKAANTUVAN PÅ SVENSKA

Översättning av loukkaantuvan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 54, Tid: 0.0882

Exempel på att använda Loukkaantuvan i en mening och deras översättningar

En halua julien ja marian loukkaantuvan.
Jag vill inte att julie och mary skadas.- bra.
Olen huolissani sinusta. en halua, että sinun loukkaantuvan.
Jag oroar mig, jag vill inte se dig sårad.
Ihan rauhassa. en tahdo kenenkään loukkaantuvan.
Jag vill inte att nån skadas.
On se hänelle, enkä halua hänen loukkaantuvan.
För henne är det det, och jag vill inte att hon blir sårad.

En silti halua nähdä sinun loukkaantuvan.
Men jag vill aldrig se dig sårad.
En halua kenenkään muun loukkaantuvan.
Jag ville inte att någon mer skadas.
Luulin pystyväni hallitsemaan sitä. en odottanut kenenkään loukkaantuvan.
Jag trodde inte att någon skulle skadas.
En ole nähnyt sinun loukkaantuvan.
Jag har aldrig sett dig sårad.
En vain halua sinun loukkaantuvan.
Jag vill inte att du blir sårad.
Ramonilla on viha-ongelmia, en halua sinun loukkaantuvan.
Ramon har problem med humöret, jag vill inte att du skadas.
En halua sinun loukkaantuvan.
Jag vill inte se dig sårad.
Jos et halua kenenkään loukkaantuvan... älkää avatko ovea.
Om ni inte vill att nån skadas, öppna inte dörren då.
En halua sinun joutuvan ristituleen. en halua sinun loukkaantuvan.
Jag vill inte att ni ska skadas.
Et halua kenenkään loukkaantuvan.
Du vill inte att någon ska skadas, eller hur?
En vain halua muiden loukkaantuvan.
Men jag vill inte att någon mer skadas.
En halua nähdä teidän loukkaantuvan.
Jag vill inte att du skadas.
En halua sinun loukkaantuvan.
Jag vill inte att du skall skadas.
Presidentti ei halua jackin loukkaantuvan.
Presidenten vill inte att jack skadas.
En halua kenenkään muun loukkaantuvan.
Jag vill inte att någon mer skadas.
En ole nähnyt kenenkään loukkaantuvan niin pahasti.
Jag har aldrig sett någon skadas så illa.
En halunnut kenenkään loukkaantuvan!
Jag ville aldrig att någon skulle skadas!
Sanoin jo, etten halua nähdä enää poikkeavien loukkaantuvan tai kuolevan.
Jag vill inte se någon mer onormal skadas eller dödas av detta krig.
En halua enää kenenkään loukkaantuvan minun takiani.
Jag vill inte att någon annan skadas för min skull.
Kukaan ei halua kenenkään loukkaantuvan.
Vi vill inte skada nån.
En tahdo kenenkään loukkaantuvan. tämä kaveri on todella vihainen.
Jag vill inte att nån kommer till skada.
En halua sinunkaan loukkaantuvan.
Jag vill inte såra dig heller.
En halua sinun loukkaantuvan taas.
Jag vill inte se dig såras igen.
En koskaan halunnut kenenkään loukkaantuvan.
Jag ville aldrig att någon skulle bli sårad.
En halua nähdä lääkärin loukkaantuvan, mutta hänen turvallisuutensa.
Jag vill inte att läkaren blir skadad, men hennes säkerhet.
Varsinkin kun hänen luulee loukkaantuvan.
Speciellt inte om man tror att de blir ledsna.

Resultat: 54, Tid: 0.0882

SE ÄVEN
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer