LUOTTAA PÅ SVENSKA

Översättning av luottaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 3920, Tid: 0.1778

Exempel på att använda Luottaa i en mening och deras översättningar

Jos johonkin voi luottaa, niin hannaan.
Om man kan lita på någon så är det hanna.
Voitte luottaa apuumme.
Ni kan räkna med vår hjälp.
Meidän pitäisi luottaa ukrainaan.
Vi bör lita på ukraina.
Kuluttajien on viime kädessä voitava luottaa merkintöihin.
Konsumenterna måste kunna lita på märkningen i slutändan.

Meidän on voitava luottaa lelujen turvallisuuteen, koska ne ovat lapsille suunniteltuja tuotteita.
Vi måste kunna ha förtroende för leksakers säkerhet eftersom dessa produkter är gjorda för barn.
Voitte luottaa meidän tukeemme.
Ni kan räkna med vårt stöd.
Voitte luottaa sen osalta parlamentin solidaarisuuteen.
Du kan räkna med parlamentets solidaritet i det avseendet.
Kansalaisten on voitava luottaa meihin, jotta he voivat vielä uskoa eurooppaan.
De måste kunna ha förtroende för oss för att kunna bevara tron på europa.
Heidän täytyy luottaa itseensä.
De måste tro på sig själva.
Uskalla luottaa aisteihisi!
Våga lita på känslan.
Voitte luottaa yhteistyöhömme.
Ni kan räkna med vårt samarbete.
Täytyy luottaa itseensä.
Vi måste lita på oss själva.
Jos häneen ei voi luottaa, en voi pakottaa häntä kertomaan asioista.
Om hon inte är pålitlig, kan jag inte tvinga henne att avslöja allt.
Sinun pitää luottaa tämän onnistumiseen.
Du måste tro på det vi gör.
Jeesus on jumalallinen poika, poika, johon universaalinen isä luottaa täysimääräisesti.
Jesus är en gudomlig son, en son som den universelle fadern har fullt förtroende för.
Tässä yhteydessä komission on tuotava esiin, että se luottaa näiden kahden valtion oikeusjärjestelmiin.
I detta sammanhang måste kommissionen uttrycka sitt förtroende för de båda ländernas rättsväsenden.
Sinun täytyy luottaa minuun.
Du måste tro på mig.
Ja sinuun ei voi luottaa.
Och du kan inte vara pålitlig.
Myös romania voi luottaa tukeemme ja solidaarisuuteemme.
Även rumänien kan räkna med vårt stöd och vår solidaritet.
Maahantuojan on voitava luottaa todistuksen aitouteen.
En importör måste kunna förlita sig på certifkats äkthet.
Voinko luottaa sinuun?
Kan jag lita på dig?
Mieheen ilman elämäntarinaa ei voi luottaa.
En man utan livshistoria är inte pålitlig.
Silloin ei tarvitse luottaa hirviöiden suopeuteen.
Så behöver man inte förlita sig på monstrens snällhet.
Phillippe, voinko luottaa sinuun?
Kan jag anförtro mig åt dig?
Palestiinalaiset pakolaiset voivat luottaa solidaariseen tukeemme.
De palestinska flyktingarna kan räkna med vårt solidariska stöd.
Häneen ei voi luottaa.
Du kan inte tro på honom!
Voimme luottaa teihin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja.
Vi kan lita på er, herr rådsordförande.
Meidän eurooppalaisten pitäisi luottaa enemmän omiin kykyihimme.
Vi i EU bör hysa mer förtroende för vår egen förmåga.
Minun täytyy voida luottaa elämäni haltuusi.
Jag måste kunna anförtro dig mitt liv.
Yritys johon voit luottaa!
Företaget man kan lita på.

Resultat: 3920, Tid: 0.1778

"Luottaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer