MAAILMAT PÅ SVENSKA

Översättning av maailmat i Svenska

S Synonymer

Resultat: 75, Tid: 0.0962

Exempel på att använda Maailmat i en mening och deras översättningar

Sisäkehän maailmat ovat todellisuudessa enemmänkin kanssakäymiseen tarkoitettuja tai statuksesta kertovia kuin todellisia asuinsfäärejä.
Den inre kretsens världar är i verklighetensällskaps- eller statusvärldar mer än egentliga residenssfärer.
Sanoitte, että tuon rodun entiset maailmat- ovat jälleen asuttuja.
Ni påstår att de döda världarna åter bebos av sina forna invånare.
Minusta nämä toimeenpanon maailmat ovat kaikkein kiinnostavimmat ja uteliaisuutta herättävimmät kohteet paratiisin ulkopuolella.
För mig är dessa exekutiva världar de mest intressanta och spännande ställen utanför paradiset.
Arkkitehtoniset sfäärit- toimeksiannon mukaan tehdyt maailmat.
Arkitektoniska sfärer- världar gjorda enligt beställning.

Yritetään aistia hänet. demoni loi nämä maailmat meidän tunteistamme.
Demonen skapade världarna utifrån våra känslor.
Kun maailmat törmäävät.
Men när världar stöter ihop.
Silloin voimme yhdistää maailmat ja pääsemme eroon nisäkkäistä!
Då kan jag slå ihop världarna och bli av med däggdjuren!
Viiden tuhannen vuoden välein maailmat osuvat kohdakkain. kutsumme sitä konvergenssiksi.
Vart 5 000:e år linjerar världarna varandra- det kallas konvergensen.
Jotkut maailmat ovat todella erilaisia.
Vissa världar kommer att vara mycket annorlunda.
Heti kun maailmat eivät enää ole kohdakkain, yhteys on menetetty.
När världarna inte längre linjerar upphör förbindelsen.
Minä syön maailmat ja lapset!
Jag äter världar och barn.
Mutta löytämänne maailmat eivät koskaan riittäneet.
Men världarna ni hittade räckte aldrig till.
Sillä tavalla on eri maailmat.
Ni är från olika världar.
Se kätkee suuret unelmat ja vihan, lemmen maailmat.
Däri finner du den största av drömmar. världar av hat och kärlek.
Hän erotti maailmat muureilla ja hurahti täydelliseen järjestykseen.
Han byggde väggar mellan världarna och blev besatt av ordning och perfektion.
Vain sinä voit parantaa nämä molemmat maailmat, bastian.
Bara du kan hela båda våra världar, bastian.
Vaakuna on leimattu aivoihisi. lähettävätkö muut maailmat edustajansa kokoukseen?
Skickar de andra fyra världarna representanter till toppmötet?
Sinun maailmasi on nyt minun, kuten kaikki maailmat.
Din värld tillhör nu mig. som alla världar.
Kaikki nämä maailmat.
Kolla på alla världarna.
Eri osissal.a.:ta. eri sosiaaliluokat. eri maailmat.
Olika delar av L.A., olika umgängeskretsar, olika världar.
Centauri ja nuoremmat maailmat ovat sodassa keskenään.
Centaurierna och de yngre världarna krigar.
Katsokaa näitä graffiteja eri maista. eri historiat ja eri maailmat.
Titta på all denna graffiti om olika jordar med annorlunda historia, och olika världar.
Nyt minulla on voima liittää maailmat yhteen.
Nu har jag makten att slå samman världarna.
Universumi pyörii 5_000 vuoden ajan, jolloin maailmat kohtaavat vain kerran.
Universum roterar i en 5 000-årig cykel. en gång per cykel linjerar världarna.
Eri maailmat.
Skilda världar.
Hän yhdistää eri maailmat ja lajit.
Han ska ena världar och arter.
Tällä kertaa konjunktio- ja kaikki muut maailmat vain ohittaisivat meidät.
Därmed passerar linjeringen och de andra världarna förbi oss.
Konjunktio on tuonut kaikki maailmat yhteen.
Konvergensen har fört alla världarna samman.
Vuotuiset binäärikutsut kertovat, mitkä maailmat ovat lupaavia.
Binära ping på årlig basis ger oss vissa ledtrådar om världar med potential.
Meilläkin on omat apilat ja niissäkin on maailmat.
Vi har våra egna klöver med små världar på.

Resultat: 75, Tid: 0.0962

SE ÄVEN
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer