MASENNUSTA PÅ SVENSKA

Översättning av masennusta i Svenska

S Synonymer

Resultat: 162, Tid: 0.0901

Exempel på att använda Masennusta i en mening och deras översättningar

Yli 3900 masennusta sairastavaa potilasta sai kliinisissä tutkimuksissa thymanax- hoitoa.
Över 3900 patienter med depression har fått thymanax i kliniska studier.
En tarkoita sitä masennusta, jota tuntee koiran kuoltua.
Jag menar inte deprimerad som när ens hund dör.
Yli 3900 masennusta sairastavaa potilasta sai kliinisissä tutkimuksissa valdoxan- hoitoa.
Över 3900 patienter med depression har fått valdoxan i kliniska studier.
Lapset ovat erityisen taipuvaisia kokemaan masennusta introna- ja ribaviriini- hoidon aikana.
Barn är speciellt benägna att utveckla depressioner under behandling med introna och ribavirin.

Turhautuneisuutta, masennusta ja raivoa.
Frustration, depression och ilska.
Olin aika lähellä masennusta.
En tid var jag väldigt deprimerad.
Miehet ilmaisevat masennusta usein eri tavalla kuin naiset.
Den manliga depressionen tar sig ofta andra uttryck än den kvinnliga.
Lapset ovat erityisen taipuvaisia kokemaan masennusta ribavirin teva- ja interferonialfahoidon aikana.
Barn är speciellt benägna att utveckla depressioner under behandling med ribavirin teva och interferon alfa.
Alzheimer voi aiheuttaa euforiaa. kipu aiheuttaa masennusta, ja 12-puutos syyllisyyttä.
Alzheimer kan ge eufori smärta ger depression, B12 brist ger bl_a skuld.
Rouva miller. oliko miehellänne masennusta?
Hade din man varit deprimerad förr?
Tarkoitatko muistikatkoksia, masennusta, päänsärkyä ja kättäsi koskevaa ongelmaa?
Menar du minnesluckorna, depressionen, huvudvärken och problemen med din hand?
Ei masennusta, ei lainkaan lääkeongelmia.
Inga depressioner, eller medicinska problem alls.
Pelkoa, masennusta, vihaa.
Fruktan. depression. ilska.
Kerro, että minulla oli masennusta.
Säg att jag var deprimerad.
Kohtauksia, näköharhoja, psykoottista masennusta.
Anfall, hallucinationer, psykotisk depression.
Trazo( desyrel) trazo on todella hyvä lääke, jota kulutetaan korjaamista masennusta.
Desyreltrazodone är verkligen en utmärkt medicin som förbrukas avhjälpa av depressioner.
Tarkoitin jokailtaista itsesääliä ja masennusta.
Jag menar inte det. självömkan och depressionen. varje kväll den här veckan.
Trazo( desyrel) trazo on todella hyvä lääke, jota kulutetaan korjaamista masennusta.
Desyreltrazodon är verkligen en utmärkt medicin som förbrukas avhjälpa av depressioner.
Sydämeni on satoina sirpaleina. mutta olen tänään the view'ssä, joten lykkään masennusta.
Mitt hjärta har gått i hundratals små bitar men jag skjuter upp depressionen.
Meillä on diabetesta ja masennusta.
Vi har diabetes och depression.
Se lievittää stressiä ja masennusta.
Det minskar stress och lindrar depression.
Ei tuo ole masennusta.
Det är ingen depression.
Tylsyyttä ja masennusta.
Tristess och depression.
Mielialahäiriöitä, masennusta.
Affektiva störningar, depression.
Ylä-ja alamäkiä, juomista, masennusta.
Upp och ner, drickande, depression.
Kuten voitte kuvitella, hän kärsi vakavasta masennusta.
Som ni kan förstå led hon av en svår depression.
Monirakkulaoireyhtymä voi aiheuttaa lihavuutta, aknea ja masennusta.
Polycystiskt ovariesyndrom kan orsaka övervikt, akne och depression.
Painajaisia, unettomuutta, paranoiaa, masennusta, muistinmenetystä.
Mardrömmar, insomningsproblem, paranoia, depression, minnesförluster.
Toisen tutkimuksen mukaan koiranomistajilla on vähemmän masennusta kuin ihmisillä, joilla ei koiraa ole.
Läste att hundarägare är mindre deprimerade än de som inte har hund.
Lloisuudella peitetään masennusta.
Glädje är depressionens bästa mask.

Resultat: 162, Tid: 0.0901

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer