ME PYSYMME PÅ SVENSKA

Översättning av me pysymme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 55, Tid: 0.086

Exempel på att använda Me Pysymme i en mening och deras översättningar

Ei, me pysymme suunnitelmassa.
Nej, vi håller oss till planen.
Ei, me pysymme yhdessä.
Nej. vi håller ihop.
Me pysymme täällä.
Nej, vi stannar här.
Me pysymme liikkeellä.
Vi håller oss i rörelse.

Ei, me pysymme täällä.
Nej, vi stannar här.
Me pysymme teidän yläpuolellanne.
Vi ska vara över dig.
On erittäin tärkeää, että me pysymme johdonmukaisina yhdysvaltain politiikassamme.
Det är av stor vikt att vi förblir konsekventa i vår politiska linje beträffande USA.
Me pysymme yhdessä vahvoina.
Vi ska vara starka tillsammans.
Me pysymme yhdessä ja kestämme tämän.
Vi håller ihop och kämpar igenom det här.
Me pysymme kunnes leivokset ovat menneet.
Vi stannar tills alla cupcakes är slut.
Me pysymme yhdessä.
Vi ska vara tillsammans.
John, me pysymme yhdessä.
Vi håller ihop, john.
Me, me pysymme täällä.
Men vi, vi stannar här.
Me pysymme täällä ja on aika kostaa.
Vi stannar här och det är dags för hämnd.
Mutta me pysymme yhdessä.
Vi håller ihop oavsett vad.
Me pysymme vahvoina.
Vi ska vara starka.
Me pysymme paikoillamme.
Vi stannar här.
Me pysymme päätöksessämme ja lähdemme kotiin.
Vi håller fast vid vår plan och beger oss hem!
Olen päättänyt, että me pysymme tässä.
Jag har beslutat att vi stannar här.
Te pysytte reservaatissanne, ja me pysymme poissa sieltä.
Ni sköter era affärer på reservatet och vi håller oss borta från det.
Me pysymme täällä.
Vi stannar här.
Formula 1 on ollut jännittävää- mutta me pysymme hissukseen.
Formel 1 har varit spännande, men vi håller tyst om det.
Joten me pysymme hotellissa.
Vi stannar på hotellet.
Me pysymme siitä erossa.
Vi håller oss utanför.
Me pysymme siinä.
Vi håller oss till det.
Me pysymme paikan päällä, niin kauan, kuin vain on mahdollista.
Vi stannar så länge vi kan.
Me pysymme yhdessä.
Vi håller ihop.
Koko aikataulun, joten me pysymme siinä.
Så den håller vi oss till.
Varmasti tutkivat- ja me pysymme sen aikaa hiljaa ja rauhallisina.
V håller oss lugna och bidar vår tid.
Me pysymme sinkkuina.
Vi förblev singlar.

Resultat: 55, Tid: 0.086

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer