MEDIAA PÅ SVENSKA

Översättning av mediaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 132, Tid: 0.0859

Exempel på att använda Mediaa i en mening och deras översättningar

Ilman valpasta ja vapaata mediaa kansalaiset olisivat täysin ulkona eu-johtajien valinnasta.
Utan fria och granskande medier skulle allmänheten vara helt omedveten om valet av eu:s ledare.
Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Vilka sociala media används?
Helmikuussa 2011 he auttoivat paikallista mediaa kiertämään hallinnon tehoiskut lähi-idässä.
I februari 2011, hjälpte de lokala medier att kringgå ett tillslag från regimer i mellanöstern.
Ei käsittelyjä, mediaa tai julistuksia.
Du slipper förhör, press och uppvisning.

Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Vilket socialt media ska du välja?
He käyttävät sosiaalista mediaa ja syövät pikaruokaa.
De använder sociala medier och äter snabbmat.
ES arvoisa puhemies, hyväksyimme audiovisuaalista mediaa koskevan direktiivin puolitoista vuotta sitten.
ES herr talman! för ett och ett halvt år sedan antog vi direktivet om audiovisuella medietjänster.
Websivustoja ja sosiaalista mediaa.
Tv-program och sociala medier.
Toimii.― vihaan kameroita ja mediaa!
Det funkar.- där ser du. jag avskyr kameror och press!
David, tiedät että minulla kyky käsitellä mediaa ja tunnen ronin.
Du vet att jag kan handskas med media. och jag känner ron. han gillar mig.
Digitaalista mediaa?
Digitala media?
Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Varför ska jag använda sociala medier?
En voi ohjailla mediaa.
Jag kan inte kontrollera pressen.
Ne koskevat ulkomaista lehdistöä ja audiovisuaalista mediaa mutta ei kotimaisia sanomalehtiä.
Ändringarna omfattar den utländska pressen och audiovisuella medietjänster, men inte inhemska tidningar.
Rahaa, mediaa ja vähemmistöjä.
Pengar, media och minoriteter.
Websivustoja ja sosiaalista mediaa.
Internet och sociala medier.
Älä jauha sontaa. näinkö avustat mediaa?
Är det så här du samarbetar med pressen?
Pyydämme mediaa kunnioittamaan perheen surua.
Vi ber media respektera familjens privatliv i nuläget.
Websivustoja ja sosiaalista mediaa.
Del 3.politik och sociala medier.
Ja pyydän mediaa tekemään työnsä ja tarkistamaan faktansa.
Och jag uppmanar media göra sitt jobb och kontrollera fakta.
Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Är du beroende av sociala medier?
Enemmänkin tämä on kiinnostanut mediaa kovasti.
Det här var förstås intressant för media.
Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Har du pejlat av sociala medier?
Et maininnut uutta mediaa.
Vi pratade inte om ny media.
Sosiaalista mediaa on nykyään jokapuolella.
Det finns massor av sociala medier idag.
Websivustoja ja sosiaalista mediaa.
Journalister och sociala medier.
Kahden psykopaatin traaginen loppu. nämä yrittivät manipuloida mediaa.
Det tragiska slutet för två psykopater som försökte manipulera media för egen vinnings skull.
Mihin sinä käytät sosiaalista mediaa?
Hur använder ni sociala medier?
Velhoilla ei ole tapana käyttää luottokortteja tai sosiaalista mediaa.
Trollkarlar brukar faktiskt inte skaffa kreditkort eller sociala media.
Miksi keebler tarvitsee sosiaalista mediaa?
Varför behöver keebler en plan för sociala medier?

Resultat: 132, Tid: 0.0859

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer