MEIDÄN PÅ SVENSKA

Översättning av meidän i Svenska

S Synonymer

Resultat: 94446, Tid: 0.1931

Exempel på att använda Meidän i en mening och deras översättningar

Meidän pitää nyt osoittaa, että olemme valmiita vastaamaan haasteeseen.
Nu måste vi visa att vi är beredda att anta utmaningen.
Juuri tähän meidän olisi kiinnitettävä huomiomme.
Det är det som vi borde ägna vår uppmärksamhet åt.
Meidän täytyy kohta lähteä.
Snart är jag iväg!
Tämän piti olla meidän kärkemme kilpailussa maailmalla.
Detta skulle vara vår trumf i konkurrensen ute i världen.

Meidän on oltava varovaisia.
Vi måste vara försiktiga.
Pitääkö meidän olla huolissamme?
Behöver jag oroa mig?
Tämä on mielestäni meidän kaikkien etujen mukaista.
Det tror jag ligger i allas intresse.
DE arvoisa puhemies, me pelastimme pankit, koska meidän oli pakko.
DE herr talman! vi räddade bankerna för att vi var tvungna.
Miten meidän pitäisi historiaamme kirjoittaa?
Skall vår historia skrivas om?
Meidän on päästävä eroon huonosta hallinnosta ja nepotismista.
Låt oss avskaffa misskötsel och nepotism.
Minä olen puhunut kaikkien meidän puolesta, ja sen pitäisi riittää.
Jag talade för oss alla och det bör vara tillräckligt.
Näin alkoi meidän maanantai.
Så började jag på söndagen.
Tämä asia liittyy meidän äänestysmenettelyihimme ja niin edelleen.
Detta har med våra röstningsförfaranden att göra och så vidare.
Meidän on lähetettävä selkeä viesti.
Vi måste sända ett tydligt budskap.
Huonepalvelu on meidän erikoisuus!
Barutrustning är vår specialitet!
Kaikki meidän kadulla sivuikkunat on varustettu kaksinkertainen äänieristys lasi!
Alla våra street sidorutor är utrustade med dubbla ljudisolerade glas!
Tää on meidän perhe!
Här är min familj!
Hyväksytyn lakiehdotuksen sisällöstä meidän on kuitenkin pakko tehdä muutamia kriittisiä reunahuomautuksia.
Innehållet i det antagna lagförslaget tvingar oss dock att göra några kritiska anmärkningar.
Niistä on tultava totta, ja sen on tapahduttava meidän elinaikanamme.
Det måste bli verklighet och det måste hända under vår livstid.
Pitäisikö meidän nauraa vai itkeä.
Skall jag skratta eller gråta?
Meidän on johdettava näyttämällä esimerkkiä.
Vi måste föregå med gott exempel.
Koulutuksemme vaikuttaa meidän kaikkien elämään sekä yhteisöihimme.
Vår utbildning påverkar alla våra liv och våra samhällen likaså.
Meidän mielestämme tarkistaminen tarkoittaa parantamista, ei kumoamista.
Enligt oss innebär översyn ”förbättring” och inte ”upphävande”.
Gordi on meidän ensimmäinen koiramme.
Pelle är min första hund.
Voitteko antaa meidän esittää kysymyksen?
Tillåter ni mig framställa en fråga?
Meidän tarkka sijainti on' croparadise blue hostel' lat 43.5106729302, lon 16.4438372829.
Vår exakta position är' croparadise blue hostel' lat 43,5106729302, lon 16,4438372829.
Jos haluamme olla johtava voima, meidän on tehtävä se aivan selväksi.
Om vi vill vara en ledande kraft bör vi göra det absolut klart.
Näin täällä meidän sohvalla.
Den såg jag hemma i soffan.
Onko tuossa meidän tulevaisuus?
Äger jag min framtid?
Se on yksi meidän moraalisista kompromisseistamme.
Detta är ett av våra moraliska åtaganden.

Resultat: 94446, Tid: 0.1931

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer