MILLOIN PÅ SVENSKA

Översättning av milloin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 11592, Tid: 0.124

Exempel på att använda Milloin i en mening och deras översättningar

Milloin haluat vierailla kohteessa buenos aires?
När vill du bo i buenos aires?
Milloin sinä äiti kuolet?
Mamma skall du dö nu?
Milloin olin onnellisimmillani?
När var du lyckligast?
Rakennuslautakunnan tulee valvoa, ettei rakentamiseen ryhdytä ilman lupaa, milloin se tarvitaan.
Byggnadsnämnd äger tillse, att byggande icke inledes utan tillstånd, därest sådant fordras.

Milloin oikeus on tuomionvoipa, niin myös äänestämisestä tuomiota tehtäessä.
När rätten är domför, så ock om omröstande till dom.
Milloin sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa vuotta pidemmän ajan, on se tehtävä kirjallisesti.
Skall avtalet gälla under längre tid än ett år, bör det upprättas skriftligen.
Yksi asia, että pelaaja voi valita, on milloin aloittaa ja lopettaa pelaamisen.
En sak som en spelare kan välja är när att starta och sluta spela.
Milloin sovelletaan toissijaisuusperiaatetta ja milloin toimimme me?
Var råder subsidiaritetsprincipen och var skall vi agera?
Se voi tapahtua milloin vain.
Det skulle kunna hända precis nu.
Mitä, missä, milloin, miten, miksi, kuka?
Vad, hur, varför, vem, var, när?
Kerron kyllä hänelle.- milloin?
Jag ska tala med henne.
Milloin toimituksessa on käytetty uskottuja miehiä, on myös heidän allekirjoitettava pöytäkirja.
Har anlitats godemän vid förrättning, skall protokollet undertecknas även av dem.
Oli vain ajan kysymys- milloin ajatus vapaudesta alkoi kiehtoa häntä.
Det var bara en tidsfråga... innan han skulle börja tänka på frihet.
Yhdysvaltain presidentinvaalit- kuka, mitä ja milloin?
Presidentval i USA- vem, vad och när?
Minä tässä. -mietinkin milloin soitat.
Jag undrade om du skulle ringa.
Mitä se lataa? milloin?
Vad ska den ladda upp?
Milloin olit täällä viimeksi?
Nej då. -när var du här senast?
En ikinä tiennyt, milloin hän iskisi.
Man visste aldrig var han skulle slå till.
Milloin saan nähdä sen?
Ja. -när får jag se det?
Milloin heitä on useita, vastatkoot omasta ja toistensa puolesta.
Äro de flera, skola de svara en för alla och alla för en.
Lsoaidillasi on oikeus paattaa milloin saatio siirtyy hallintaasi.
Hon avgor nar pengarna ska betalas ut mellan 21 och 35 ars alder.
Milloin haluat vierailla kohteessa sacramento?
När vill du bo i sassari?
Taistelun jälkeen kysyin naydenovilta- kuinka hän pystyy ennustamaan, milloin tiger ampuu.
Före striden frågade jag najdjonov hur han kunde förutspå att tigern skulle skjuta.
Milloin haluat vierailla kohteessa bombinhas?
När vill du bo i bombinhas?
Minulle ei tarvitse kertoa, milloin tulee sade.- ei tietenkään.
Ingen ska tala om för mig om det ska regna.
Milloin hän lähtee?
Jag vet. -när åker han?
Ihmettelinkin, milloin hän ilmestyisi.
Jag undrade var han skulle dyka upp.
Milloin haluat vierailla kohteessa airlie beach?
När vill du bo i airlie beach?
Milloin tajuat?
Nar ska du haja det?
Milloin lähdet taas reissuun?
Mm. -när ska du ut och resa igen?

Resultat: 11592, Tid: 0.124

"Milloin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer