MINUN TULEE PÅ SVENSKA

Översättning av minun tulee i Svenska

S Synonymer

Resultat: 195, Tid: 0.1027

Exempel på att använda Minun Tulee i en mening och deras översättningar

Martha, minun tulee ikävä sinua.
Martha... jag kommer att sakna dig.
Mitä minun tulee tehdä juotikkailla, joita olen käyttänyt hoidossa?
Vad ska jag göra med blodiglarna som jag har använt för behandling?
Minun tulee kuolla.
Jag kommer att dö.
Kuinka minun tulee esittää vaatimukseni ja kenelle?
Hur bör jag framställa yrkandet, och till vem?

Mitä minun tulee tehdä seuraavaksi?
Så vad ska jag göra härnäst?
Minun tulee ikävä sinua.
Jag kommer att sakna dig.
Miten minun tulee menetellä, jos minulla on kansainvälinen ajokortti?
Vad ska jag göra om jag har ett internationellt körkort?
Kuinka minun tulee esittää hakemukseni ja kenelle?
Hur bör jag framställa yrkandet och till vem?
Minun tulee ikävä tätä.
Jag kommer sakna den här.
Minun tulee ikävä sinua.
Jag kommer att sakna dig så mycket.
Mitä sähköpostiosoitetta minun tulee käyttää?
Vilken e-postadress ska jag använda?
Missä minun tulee säilyttää nutropina q peniä?
Var ska jag förvara min nutropinaq pen?
Minun tulee ikävä sinua, brenda.
Jag kommer att sakna dig, brenda.
Mitä minun tulee tehdä seuraavaksi?
Vad ska jag göra härnäst?
Minun tulee ikävä sinua, kulta.
Jag kommer att sakna dig, gumman.
Minun tulee sinua ikävä, allie.
Jag kommer att sakna dig, allie.
Sitten minun tulee mukautua.
Då anpassa ska jag göra.
Merlin, mitä minun tulee tehdä?
Merlin, vad ska jag göra?
Minun tulee ikävä sinua, tarkastaja.
Jag kommer sakna dig, inspektörn.
Mutta mitä minun tulee tehdä?
Vad ska jag göra?
Minun tulee ikävä myös sinua, ponton.
Jag kommer sakna dig också, ponton.
Mitä minun tulee tehdä?
Vad ska jag göra?
Minun tulee ikävä sinua, tohtori powell.
Jag kommer att sakna dig, dr powell.
Olen unohtanut salasanani, kuinka minun tulee toimia?
Jag har glömt min lösenord, vad ska jag göra?
Minun tulee ikävä pelejä walteria vastaan.
Jag kommer att sakna att spela mot walter.
Petunia, minun tulee ikävä sinua.
Jag kommer sakna dig, petunia.
Jos se tehoaa minuun, minun tulee hoitaa kaikkia leda-siskoja.
Om det fungerar på mig ska jag behandla alla leda-systrarna.
Minun tulee ikävä teitä ensi vuonna.
Jag kommer att sakna er nästa år.
Minun tulee ikävä huonettani.
Jag kommer att sakna mitt rum.
Minun tulee sinua ikävä.
Jag kommer att sakna dig, rusi.

Resultat: 195, Tid: 0.1027

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer