MORGANAN PÅ SVENSKA

Översättning av morganan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 51, Tid: 0.1122

Exempel på att använda Morganan i en mening och deras översättningar

Lady morganan palvelija.
Lady morganas jungfru.
Etsikää morganan piika ja tuokaa hänet tänne heti.
Hitta morganas piga och föra henne till mig direkt.
Pelastaakseen veronican ja vangitakseen morganan,- balthazar vangitsi heidät grim holdiin.
För att rädda veronicas liv och fånga morgana, så fångade balthazar dem båda i grimholden.
Valtaistuin on morganan, ei sinun eikä minun.
Tronen är morganas, inte din eller min.

Kuulin morganan ja morgausen.
Jag hörde morgana och morgause.
Autoin morganan huoneen siivoamisessa.
Jag hjälpte till att röja morganas rum!
Aurinko paistaa, löysimme morganan- ja sain juuri kaikki askareeni tehtyä.
Solen skiner, vi har hittat morgana, och har just avslutat alla mina sysslor.
Myös morganan.
Även morganas.
Tavoitimme morganan denarian tasangolla.
Vi träffade morgana på slätterna i denaria.
Miten he pääsivät morganan luo?
Hur kom de in till morgana?
Veronica uhrasi itsensä balthazarin puolesta imemällä morganan sielun itseensä.
Veronica offrade sig själv för balthazar genom att dra morganas själ in i sin egen kropp.
Saanko esitellä lady morganan?
Får jag presentera lady morgana?
Mordred, morganan poika.
Mordred, morganas son.
Balthazar, saamme veronican ulos- ja tuhoamme morganan.
Okej, balthazar, vi ska få ut veronica. och ta kål på morgana.
Olen lady morganan piika.
Jag är lady morganas jungfru.
Onko nyt morganan vapauttamisen aika, kun toin pyytämäsi tytön?
Nu när jag kidnappat flickan till dig, är det då tid att lösgöra morgana?
Pelkään morganan unen käyvän toteen.
Jag är rädd för att morganas dröm besannas.
En halua kiitoksianne. haluan morganan.
Jag vill inte ha tacksamhet, jag vill ha morgana.
Pelkäsimme, että sinulta jäisi väliin morganan syntymäpäivä.
Ett tag trodde vi att du skulle missa lady morganas födelsedag.
Morganan lahja.
Morganas present.
Näin morganan lahjan.
Jag har sett morganas present.
Morganan joukko ei ole palannut.
Morganas sällskap har inte återvänt.
Saimme lady morganan kiinni, mutta hän pääsi karkuun.
Vi fångade lady morgana men hon flydde.
Olisiko pitänyt antaa morganan kuolla?
Ska jag ha låtit morgana dö?- nej.
Päämerliniaani on ainoa, joka voi tappaa morganan.
Den primära merlin är den enda som kan döda morgana.
Hän nai morganan keväällä.
Han ska gifta sig med henne till varen.
Olet nähnyt, miten sokea uther on morganan vioille.
Du ser hans blindhet för hennes fel.
Saat katsoa vierestä, kun vapautan morganan.
Men jag ska låta dig se på medan jag frigör morgana.
Horvath vapauttaa morganan.
Horvath tänker lösgöra morgana.

Resultat: 51, Tid: 0.1122

SYNONYMER

S Synonymer till "morganan"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer