MUISTA PÅ SVENSKA

Översättning av muista i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6291, Tid: 0.2286

Exempel på att använda Muista i en mening och deras översättningar

Jatkamme näin ollen äänestyksiä muista asioista ja palaamme tähän myöhemmin.
Vi fortsätter därför omröstningen om andra saker och återkommer till detta senare.
Osa yhtiöiden omistajista ei muista tai tunne omia liikekumppaneitaan.
En del av bolagens ägare minns inte eller känner inte sina affärskumpaner.
Moni kollegani puhui libyasta ja muista maista.
Många av mina kolleger har talat om libyen och andra länder.
En muista siitä paljoa.
Men jag minns inte så mycket.

Muista sitten, että mä varoitin!
Och kom ihåg att jag varnade dig!
Olemme täällä kuitenkin totta kai puhuneet toimittajista, ja olemme puhuneet muista uhreista.
Men vi har naturligtvis pratat här om journalister och vi har pratat om andra offer.
Kun muutat pois suomesta, muista tehdä muuttoilmoitus maistraattiin.
När du flyttar bort från finland, kom ihåg att göra en flyttningsanmälan till magistraten.
Et edes muista antaa liberty bellille hänen hengityslääkkeitään.
Du kom inte ens ihåg att ge liberty bell sina andningspiller.
Uudissanoja muista kielistä.
Alternativa nyheter på andra språk.
En muista siitä paljoa.
Jag minns inte mycket.
Muistatteko? jos ette muista,- se on tuolla käytävällä.
Kommer ni inte ihåg så är det genom hallen där.
Notaarista ja muista apulaisista.
Om notarie och andra biträden.
En muista siitä paljoa.
Jag minns inte så mycket.
Selvitys muista asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavista seikoista.
Utredning angående övriga på sakens avgörande eventuellt inverkande omständigheter.
Oi, muista nämä asanat ja pidä minun käskyni.
O, kom ihåg dessa aord och håll mina bud.
En muista häntä.
Jag minns inte det.
Useimpiin ilmakuvien on myös mahdolliset turvallisesti erottaa teema muista.
På de flesta flygbilder är också möjligt säkert skilja theme från andra.
Hän ei edes muista, miltä näytän.
Han kommer inte ens ihåg hur jag ser ut.
Monet muista konferenssin 64 jäsenvaltiosta valmistautuvat allekirjoittamaan sopimuksen.
Många av konferensens övriga 64 medlemsstater förbereder sig för att underteckna den.
Viesti: muista minut?
Namn: kom ihåg mig?
Mutta muista että sinun pitää olla esimerkkinä täällä.
Men glöm inte att du ska föregå med gott exempel.
Muista se lyhyt suullinen koe.
Mr powers, glöm inte den muntliga tentan senare.
En muista mitään sen jälkeen.
Jag inte ihåg någonting efter det.
En ikinä muista, miten iso tämä on.
Jag hade glömt hur stort det är.
Asukkaille tarjotaan paikkoja muista mehiläisen turun alueen yksiköistä.
Invånare kommer att erbjudas platser på mehiläinens andra enheter i åbotrakten.
Muista kuitenkin, että se on vain työ.
Men kom ihåg att det bara är ett jobb.
En muista mikä se oli.
Jag minns inte vad det var.
Tiedot muista keskittymän osapuolista.
Uppgifter om övriga parter(')/" koncentrationen.
Huolehdi muista.
Tar hand om andra.
Energiaa tuodaan yhä enemmän muista maista eu-alueen ulkopuolelta.
Energi importeras i allt högre grad från övriga länder utanför eu-området.

Resultat: 6291, Tid: 0.2286

"Muista" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer