MUSTASUKKAISUUS PÅ SVENSKA

Översättning av mustasukkaisuus i Svenska

S Synonymer

Resultat: 54, Tid: 0.084

Exempel på att använda Mustasukkaisuus i en mening och deras översättningar

Joidenkin mielestä mustasukkaisuus on heikkouden merkki.
En del tror att svartsjuka är tecken på svaghet.
Sanotaan että mustasukkaisuus on rakkauden suurin vihollinen.
Folk säger att avundsjuka är kärlekens värsta fiende.
Sinun käyttäytymisesi on yhdenmukainen inhimillisten tunteitten kanssa nimeltä mustasukkaisuus.
Ditt beteende är likvärdigt med den mänskliga känslan som kallas svartsjuka.
Koti> sanasto> mustasukkaisuus.
Start> ordförråd> avundsjuka.

Tämän illan teema on mustasukkaisuus.
Kvällens tema är svartsjuka.
Unohda mustasukkaisuus ja kasva aikuiseksi.
Glöm svartsjukan och väx upp!
Mustasukkaisuus on kamalaa, mutta tässä se on paikallaan.
Avundsjuka är fult, men nu är den befogad.
Mustasukkaisuus on voimakas tunne.
Svartsjuka är en stark känsla.
Olen sormusten herran viggo mortensen ja mustasukkaisuus on voimaton miekkani edessä.
Jag är viggo mortensen i "sagan om ringen" och svartsjukan är maktlös mot mitt svärd.
Mustasukkaisuus voi tehdä vahvaksi tai myös.
Svartsjukan kan göra dig stark eller så kan den.
Viha, väkivalta, mustasukkaisuus, himo.
Ilska, våld, svartsjuka, lust.
Mustasukkaisuus on ymmärrettävää ja himo täysin luonnollista.
Svartsjuka är förståeligt och lust är helt naturligt.
Mustasukkaisuus on vihreäsilmäinen peto", sanoi tämä henkilö. shakespearea.
Svartsjuka är ett grönögt monster, sa denne person.
Mustasukkaisuus pukee sinua, bekah.
Svartsjuka passar dig, bekah.
Vaan mustasukkaisuus.
Det var svartsjuka.
Mustasukkaisuus voi tuhota parisuhteen.
Svartsjuka kan förstöra en relation.
Mustasukkaisuus ei sovi sinulle.
Svartsjuka passar inte dig.
Tältäkö mustasukkaisuus tuntuu?
Så det här är svartsjuka?
Mustasukkaisuus on kauhea tunne.
Svartsjuka är en hemsk känsla.
He eivät usko, että mustasukkaisuus oli ainoa motiivisi.
De tror inte att ditt enda motiv var svartsjuka.
Miltä mustasukkaisuus tuntuu?
Hur känns svartsjuka?
Mustasukkaisuus! viha! pettäminen!
Svartsjuka, ilska, svek!
Mustasukkaisuus on aina hyvä motiivi.
Svartsjuka... alltid ett bra motiv.
Mustasukkaisuus ja raivo leimahtavat uudestaan.
Svartsjuka och raseri blossar upp igen.
Samoin mustasukkaisuus.
Svartsjuka också.
Rakkaus, mustasukkaisuus.
Kärlek. svartsjuka.
Mielestäni toimielimiin liittyvä mustasukkaisuus on keskinkertaisten yksilöiden piirre.
Jag tror att institutionell avund är ett karaktärsdrag hos många mediokra personer.
Niin, mustasukkaisuus... tekee sinut hulluksi!
Ja, svartsjuka...... kommerattgöradig galen!
Mustasukkaisuus ja säännöt.
Anvisningar och regler.
Eilen illalla? kuultaako äänessäsi yllätys vai mustasukkaisuus?
Är du överraskad eller avundsjuk?

Resultat: 54, Tid: 0.084

"Mustasukkaisuus" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer