MUTTA TÄÄLLÄ PÅ SVENSKA

Översättning av mutta täällä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 176, Tid: 0.0912

Exempel på att använda Mutta Täällä i en mening och deras översättningar

Ei, mutta täällä alhaalla on.
Nej, men här nere.
Mutta täällä... en ymmärrä.
Men här... jag förstår inte.
Mutta täällä hän on kuuma lähde-johnny.
Men här är han bubbel-johnny.
Mutta täällä on m ja ä.
Yeah, men där är ett m och e.

Mutta täällä?
Mutta täällä- se tuntuu myös- hyvin kallisarvoiselta.
Men här... verkar det... så dyrbart.
Mutta täällä minä määrään!
Men här har jag befälet.
Totta kai rakastan, mutta täällä ja nyt?
Såklart jag gör. men här...?
Mutta täällä on nukke, herra.
Men där är dockan, sir.
Mutta täällä sisäpuolella ne varastoidaan varmuuden vuoksi.
Men härinne lägger vi undan dem för säkerhets skull.
Mutta täällä, ei ongelmia.
Men här... inga problem alls.
Mutta täällä on 20 muuta potilasta.
Men där är ytterligare 20 patienter i den här byggnaden.
Tulisin mukaan, mutta täällä näkyy kaapeli-tv.
Du, jag hade följt med dig, men här finns kabel-tv.
Mutta täällä... voi luoja, rose, he rakensivat keittiön rannalle.
Men här... herregud, rose, dom har buggyt ett kök på stranden.
Mutta täällä kilven alla olemme suojassa ja turvassa.
Men här under skölden är vi skyddade och i säkerhet.
Jos tämä tapahtuisi jossain muualla, saattaisin ajatella niin, mutta täällä.
I en annan stad hade jag trott det. men här...?
Hän ei uskonut minuun, mutta täällä minä olen.
Hon trodde inte på mig, men här är jag.
Teidän piireissänne se on varmasti kamalaa, mutta täällä...?
I era kretsar måste det vara fruktansvärt, men här...?
Mutta täällä, illallinen on klo 6:00.... ja avaamme lahjat klo 8:00.
Men här, har vi middag kl 6... och vi öppnar presenter kl 8.
Mutta täällä huumeet mursivat sosiaaliset esteet.
Men här bröt drogerna ner sociala barriärer.
Sen on mahdotonta olla täällä. mutta täällä se on.
Den kan omöjligen vara här, men här är den.
Valtakunnassanne hän oli ilkeä kuningatar, mutta täällä hän on regina.
I ert kungadöme, var hon den elaka drottningen, men här är hon regina.
Mutta täällä kaikki tekevät sitä.
Men här gör vi det allihopa.
Mutta täällä se on symboli.
Men här är det en symbol.
Mutta täällä me olemme kaikki perhe jumalan silmissä.
Men här är vi alla en familj i guds ögon.
Mutta täällä on johnny.
Men här är johnny.
Mutta täällä on kaksi 20:n seteliä," hän sanoo.
Men här är två 20 dollar-sedlar", säger hon.
Mutta täällä te olette.
Men här står ni.
Mutta täällä on vain yksi ruumis.
Men här är bara ett lik.
Mutta täällä olet, ihan yksinäsi.
Men här sitter du, alldeles ensam.

Resultat: 176, Tid: 0.0912

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Mutta täällä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer