MUUTAMAN VUODEN PÅ SVENSKA

Översättning av muutaman vuoden i Svenska

S Synonymer

Resultat: 377, Tid: 0.0949

Exempel på att använda Muutaman Vuoden i en mening och deras översättningar

Tarvitsemme uusia tietoja muutaman vuoden päästä, mutta kaikki ajallaan.
Vi kommer att behöva nya uppgifter om några år, men allt har sin tid.
Saksassa ja muutaman vuoden pohjois-lrlannissa.
Tyskland, och några år i nordirland.
Oletko jo muutaman vuoden kokemuksen omaava.
Har några års erfarenhet av.
Nämä lennokki-iskut ovat muutaman vuoden takaa.
Det här är några år gamla drönarattacker.

Sinulla on alan koulutus tai muutaman vuoden kokemus vastaavista tehtävistä.
Förmodligen är du strukturerad och har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Se vei muutaman vuoden, mutta lopulta pääsin sinne.
Det tog några år, men till slut kom jag dit.
Maan on tarkoitus päästä energian suhteen omavaraiseksi muutaman vuoden sisällä.
För dem måste målet vara att nå en självständig försörjning på några års sikt.
Hän olisi voinut välttää syytteet- hyväksymällä muutaman vuoden karkotuksen.
Han kunde ha undvikit åtal genom att acceptera några års landsförvisning.
Taitaa vielä mennä muutaman vuoden niin.
Tar det väl några år sådär.
Münster on reinhartin tavoin komisario mutta muutaman vuoden nuorempi.
Münster är liksom reinhart intendent, men några år yngre.
Tästä liiketoiminnasta luovuttiin muutaman vuoden jälkeen.
Denna verksamhet avyttrades några år senare.
Muutaman vuoden ajan ruotsin kotimaanlennoilla on vallinnut vapaa kilpailu.
Det svenska inrikesflyget har haft en situation av fri konkurrens under några år.
Jos olisimme odottaneet muutaman vuoden.
Om vi bara hade väntat några år.
Se on ollut tyhjillään muutaman vuoden.
Den har stått tom några år.
Olin siellä dosentti muutaman vuoden.
Jag var lärare där några år.
Elimme sillä tavoin muutaman vuoden.
Vi levde så några år.
Voin ylläpitää sitä vielä muutaman vuoden, jos valtakunta niin vaatii.
Jag kan upprätthålla den i ytterligare några år om kungadömet kräver det.
Kaikki muutaman vuoden sisällä.
Allt inom några år.
Mutta suunnittelijat epäilivät, että muutaman vuoden kuluttua replikantit pystyisivät kehittämään omia emotionaalisia reaktioitaan.
Formgivarna trodde att de efter några år utvecklade egna känsloreaktioner.
Asuin jakartassa muutaman vuoden.
Jag bodde i jakarta i några år.
He rakastuivat, olivat yhdessä muutaman vuoden, asuivat yhdessä.
Dom blev kära, var tillsammans några år, bodde tillsammans.
Muutaman vuoden.
Muisto muutaman vuoden takaa!
Anmäla sig några år den.
Hän on vain muutaman vuoden meitä vanhempi.
Han är bara några år äldre än vi.
Sinulla on alan koulutus tai muutaman vuoden kokemus vastaavista tehtävistä.
Du kan vara nyutexaminerad eller med något års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Kismittää edelleen muutaman vuoden jälkeen.
Klev in några månader senare.
Eli aivan muutaman vuoden sisällä.
Detta på bara ett par års tid.
Kyproksen tasavalta oli vain muutaman vuoden molempien yhteisöjen yhteinen koti.
Endast under ett par år var republiken cypern de båda gemenskapemas gemensamma hemvist.
Harvennusleikkaus muutaman vuoden välein.
Hässleholm under ett par år.
Myös kysyntä on hiipunut muutaman vuoden jälkeen.
Igen efter flera års minskad efterfrågan.

Resultat: 377, Tid: 0.0949

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "muutaman vuoden"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer