MUUTEN PÅ SVENSKA

Översättning av muuten i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6432, Tid: 0.2378

Exempel på att använda Muuten i en mening och deras översättningar

Vaihdettu kuuli ehkä sängyssä- muuten huoneisto tarjoaa kaiken mitä tarvitset.
Ersätts hörs kanske sängen- annars lägenheten erbjuder allt du kan behöva.
Ja muuten, ei näe mitään suunnittelua.
Och förresten, inte se någon design.
Tämä ominaisuus on peruutusehdot 72h etukäteen, muuten ensimmäinen yö veloitetaan luottokortiltasi.
Avbokningsregler är 72h innan ankomst, annars första natten kommer att debiteras stadsskatt.
Tämä koskee muuten myös virkamiehiänne.
Detta gäller för övrigt också era tjänstemän.

Serbia on muuten tehnyt niin hyvin nopeasti ja tehokkaasti.
Serbien har förresten gjort det mycket snabbt och effektivt.
Muuten kaikki oli täydellistä.
Annars var allt perfekt.
Minun on muuten vahvistettava, että vaalit sujuivat moitteettomasti paikallisesta tilanteesta huolimatta.
Jag måste förresten bekräfta att valet gick felfritt, trots den lokala situationen.
Tulevan laajentumisen hyödylliset seuraukset ovat muuten jo todellisia.
För övrigt är de gynnsamma följderna av utvidgningen påtagliga redan nu.
En voisi äänestää muuten kuin mietinnön puolesta.
Min röst kan inte vara annat än en röst för betänkandet.
Saapuminen viikolla: välillä 23:30 16:30, muuten yhteyttä minuun tehdä järjestelyjä.
Ankomst under veckan: mellan 23:30 16:30, annars kontakta mig för att göra arrangemang.
Muuten näyttää hyvältä.
Allt annat ser bra ut.
Kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Då dödsfall eljest inträffat överraskande.
Muuten kaikki oli hyvin!
Annars var allt bra!
Tämä pätee muuten myös todistustaakkaan.
Det gäller förresten också bevisbördan.
Kahvia, muuten olisi maksanut minulle 1 dollari.
Kaffet, för övrigt, skulle kosta mig$ 1.
Muuten erittäin hyvä paikka.
Annars mycket fint läge.
Ratkaista periaatteellista laatua olevat tai muuten tärkeät kysymykset; sekä.
Att avgöra frågor av principiell natur eller eljest viktiga ärenden; samt.
Muuten, mitä nancy piti kirjastasi?
Vad tyckte förresten nancy om din bok?
On osaa sanoa sitä mitenkään muuten.
Jag vet inget annat sätt att säga det.
Muuten kyllä, mutta jessie voisi soittaa sinulle.
Jag skulle, men jessie kanske ringer.
Ne eivät muuten hikoile sen vuoksi, että niitä valvotaan.
De svettas för övrigt inte för att de bevakas.
Muuten arviointi on erityisen vaikeaa.
Annars blir en utvärdering utomordentligt svårt.
Eikö testamenttia saa kumottua mitenkään muuten?
Inget annat sätt att häva testamentet?
Se on muuten yhteisön ensimmäinen hanke tällä alalla!
För övrigt gemenskapens första projekt inom detta område!
Muuten IMF vetäytyy siitä.
IMF kommer att falla.
Ei janne muuten katoais.
Janne skulle inte sticka så här.
Se on muuten kahdeksan minuutin kuluttua.
Vilket förresten är om åtta minuter.
Muuten rikkoo rajan ylittämisestä annettuja säännöksiä tai.
Annars bryter mot bestämmelserna om överskridande av gränsen, eller.
Muuten, virhetilastointi tallentaa vain parhaat tuloksesi.
Förresten, felstatistiken kommer bara spara dina bästa resultat.
Yhdysvaltain presidentin on 120 päivän välein hyväksyttävä lykkäys, muuten ydinpakotteet palaavat voimaan.
Usa:s president måste godkänna uppskovet med 120 dagars mellanrum, i annat fall återinförs sanktionerna.

Resultat: 6432, Tid: 0.2378

SE ÄVEN

Se även


"Muuten" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer