MUUTTAA PÅ SVENSKA

Översättning av muuttaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 6698, Tid: 0.3352

Exempel på att använda Muuttaa i en mening och deras översättningar

Miksi muuttaa voittavaa kaavaa.
Varför ändra ett vinnande koncept depend?!
Miksi muuttaa sellaista, mikä toimii hyvin?
Varför ändra något som fungerar bra?
Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse myydä asuntoa.
När du vill flytta behöver du inte sälja bostaden.
Voinko nyt muuttaa tänne?
Får jag flytta in här nu?

Miksi haluat muuttaa sitä?
Ska jag ändra den?
Haluan muuttaa sinut, koska taistelet minun sijastani.
Jag vill förvandla dig, för att du ska slåss i mitt ställe.
Asennetta pitäisi muuttaa rahastojen uudistamisessa.
Vi borde byta inställning i reformen av fonderna.
Minusta meidän pitäisi muuttaa yhteen.
Vi borde flytta ihop igen.
Me voimme ja meidän pitäisi yrittää muuttaa tilannetta monipuolistamisen ja yhteisvastuullisuuden avulla.
Vi kan och bör försöka ändra situationen genom diversifiering och solidaritet.
Voiko häntä mitenkään muuttaa takaisin?
Kan man förvandla tillbaka honom?
Muuttaa ehkä bocaan.
Kanske flytta till boca.
Emme halua muuttaa hänen elämäänsä.
Jag vill inte byta liv med dig.
Aion muuttaa tämän likakaivon.
Jag ska förvandla den här skitvärlden.
Meidän peruutusehdot saa sinut peruuttaa tai muuttaa varauksen 10 päivää ennen saapumista.
Vår avbokningsregler tillåtit att avboka eller ändra din bokning 10 dagar före ankomstdatum.
Titrausjakson pituutta voidaan muuttaa, jos merkittäviä haittavaikutuksia esiintyy.
Titreringsperioden kan justeras om någon signifikant biverkning uppträder.
Epäilys voi muuttaa kauniin ginga-liikkeen vaaralliseksi.
Tvivel kan förvandla en vacker ginga-fint till nåt farligt.
Jos haluat muuttaa sukunimesi, hae maistraatilta nimenmuutosta.
Om du vill byta efternamn ska du ansöka om namnändring hos magistraten.
Isä haluaa muuttaa takaisin metropolisiin.
Pappa vill flytta till metropolis.
Järjestelmänvalvojat voivat muuttaa koko organisaatiota koskevia asetuksia.
Administratörer kan ändra inställningarna för hela organisationen.
Annosta voidaan muuttaa tai hoitoa lykätä veriarvojesi ja yleisen terveydentilasi perusteella.
Denna dos kan justeras eller behandlingen kan uppskjutas beroende på blodvärden och ditt allmäntillstånd.
Meidän ei tarvitse muuttaa sopimusta tätä varten.
Det krävs ingen ändring i fördraget för att kunna göra det.
Haluatko muuttaa new yorkiin?
Du vill flytta till new york?
Jos tarpeen, annosta pitää muuttaa.
Om nödvändigt ska dosen anpassas.
Voin muuttaa sinut takaisin.
Jag kan förvandla tillbaka dig.
Asiakas muuttaa tietovaraston.
Meddela ändring av data_bar.
Amiodaronin annosta voidaan muuttaa tarvittaessa alli- hoidon aikana.
Amiodarondosen kan behöva justeras under behandlingen med alli.
Suomessa puolisot voivat muuttaa sukunimeään, kun he menevät naimisiin.
I finland kan makarna byta efternamn när de gifter sig.
Laitteen tilaa ei voitu muuttaa.
Kunde inte ändra enhetens tillstånd.
He ovat yrittäneet muuttaa minut simone chouleksi.
De försöker förvandla mig till simone choule.
Prandin- annostasi, ruokavaliotasi tai liikuntatottumuksiasi täytyy ehkä muuttaa.
Dosen prandin, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.

Resultat: 6698, Tid: 0.3352

"Muuttaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer